Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

43/2022 - Udzielenie odpowiedzi na pismo Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego.

Numer: 191, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-12-30, data przekazania: 2022-12-30

Proszę o informację czy została udzielona odpowiedź na pismo z dnia 21 czerwca 2022 roku skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego przez Społeczny Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego, które następnie zostało przekazane pismem z Urzędu Marszałkowskiego do urzędu właściwego czyli do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli celem rozpatrzenia sprawy. Pismo dotyczyło ilości odpadów wykorzystanych do budowy okrywy rekultywacyjnej tzw. warstwy biologicznej składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. Jeżeli została udzielona odpowiedź na wyżej wymienione pismo to proszę o kopię udzielonej odpowiedzi.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alina Śmigiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2023-01-10

W odpowiedzi na interpelację z dnia 29.12.2022 r. w sprawie rekultywacji składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym, przekazana za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jarosława Suskiego pismem z dnia 30.12.2022 r. znak BR.0003.43.2022 informuję, iż odpowiedź na pismo Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocin Dolny przekazane przez Marszałka Województwa Lubuskiego pismem z dnia 06.07.2022 r. znak DŚ.III.7241.2.14.2022 nie została udzielona.

Jednocześnie informuję, że sprawy podnoszone w przedmiotowym piśmie dotyczące ilości odpadów zwożonych na rekultywowane składowisko na działce nr 460 ob. Mirocin Dolny, niejednokrotnie były przekazywane w pismach kierowanych do Komitetu.

Ostatnia informacja o ilości przywiezionych odpadów za rok 2021 została udzielona Radnemu Powiatu Nowosolskiego Panu Zygmuntowi Muszyńskiemu pismem z dnia 17.10.2022 r., które zostało przekazane przez Pana Radnego dla Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania