Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

4/2023 - Przycięcie drzew wzdłuż drogi powiatowej Nowe Miasteczko - Rejów

Numer: 196, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2023-01-31, data przekazania: 2023-01-31

Zwracam się z interpelacją dotyczącą konieczności przycięcia drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej 1035F Nowe Miasteczko - Rejów, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką 333  kierunku miejscowości Rejów (obszar zabudowany). Drzewa znajdujące się w pasie drogi od wielu lat nie były przycinane a rozrastające się gałęzie zagrażają bezpieczeństwu przechodniom oraz pojazdom poruszającym się w ciągu drogi. Problem występuje zwłaszcza przy pojazdach ciężarowych (spory ruch, gdyż w okolicy jest prowadzona działalność). Auta niekiedy przyczyniają się do łamania gałęzi co stwarza realne niebezpieczeństwo dla przechodniów. W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w w/w sprawie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2023-02-10

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 31 stycznia 2023 roku w sprawie podcięcia drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1035F na odcinku Nowe Miasteczko - Rejów Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że prace związane z podcięciem pielęgnacyjnym drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1035F zostaną wykonane w roku 2023 po wyłonieniu wykonawcy w przetargu na w/w roboty.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania