Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

6/2023 - Dot. naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Numer: 198, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2023-02-17, data przekazania: 2023-02-20

Działając na podstawie art. 21 ust. 9 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym proszę o wsparcie prac remontowych kościoła w Siedlisku poprzez przyjęcie i złożenie wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Siedlisku o udzielenie w 2023 r. dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Parafia w Siedlisku od 2019 roku realizuje największy zakres prac remontowych w tutejszym kościele parafialnym od XIX wieku. Wszystkie roboty prowadzone są zgodnie z programem badań konserwatorskich i finansowane ze środków własnych oraz publicznych.

Potrzeby związane z dalszym remontem są jednak nadal bardzo duże i stąd konieczność poszukiwania dalszych źródeł finansowania.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2023-03-03

W odpowiedzi na interpelację z dnia 15.02.2023 r., informujemy, iż parafia pw. Narodzenia NMP w Siedlisku złożyła do Zarządu Powiatu Nowosolskiego wniosek o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wyżej wymieniony wniosek jest w trakcie procedury oceny przez komisję opiniującą  wnioski, pod względem zgodności z zasadami Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu nowosolskiego.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania