Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

9/2023 - Naprawa drogi powiatowej nr 1041F.

Numer: 201, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2023-03-15, data przekazania: 2023-03-15

W związku z bardzo częstymi zgłoszeniami mieszkańców Solnik oraz innych użytkowników dróg na temat jakości drogi powiatowej nr 1041F zwracam się z prośbą o jej pilną naprawę. Powyższa droga pomimo ograniczenia szybkości jest bardzo niebezpieczna dla użytkowników pojazdów mechanicznych. Natychmiastowej interwencji wymaga odcinek drogi około 250 m przed wjazdem do miejscowości Solniki od strony Czciradza. Okres zimy spowodował poważne ubytki w nawierzchni drogi oraz jej poboczy. Ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników sprawę uważam za bardzo pilną. Za zrozumienie i pomoc w powyższej sprawie w imieniu mieszkańców oraz własnym - DZIĘKUJĘ.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2023-03-24

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że w I półroczu 2023 roku zostaną wykonane prace związane z naprawą nawierzchni drogi powiatowej nr 1041F w miejscowości Solniki, prace te będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania