Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

29/2023 - Utrudnienia w ruchu drogowym na moście nad rzeką Odrą w kierunku Przyborowa.

Numer: 221, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2023-10-02, data przekazania: 2023-10-02

Z uwagi na utrudnienia drogowe w okolicach mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej 315, wprowadzonymi w związku na inwestycję drogową prowadzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze proszę o interwencję u inwestora w poniższej sprawie.

Obecnie w okolicach prowadzonej inwestycji wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego rozwiązanie takie powoduje, że po jednej stronie odbywa się płynnie, natomiast po drugiej tworzy się korek. W efekcie rano dojazd do Nowej Soli, a popołudniu wyjazd, wydłuża się nawet do godziny. Rozwiązaniem tego problemu wydaje się być kierowanie ruchem w newralgicznych godzinach przez Policję lub pracowników wykonawcy inwestycji.

W imieniu mieszkańców proszę o interwencję w tym przedmiocie w ZDW lub Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Kula radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2023-10-04

Mając na uwadze Pana interpelację w sprawie utrudnień drogowych w okolicach mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 w związku z prowadzoną inwestycją drogową pt: "Budowa obwodnicy m. Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315", jako organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż w dniu dzisiejszym skierowano pismo do Zarządu Województwa Lubuskiego, jako inwestora przedmiotowego zadania, o podjęcie działań mających realnie wpłynąć na usprawnienie ruchu drogowego w tym newralgicznym miejscu.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w przypadku dużych wahań natężenia ruchu, kierownik budowy może zmienić program sygnalizacji świetlnej lub w przypadku wystąpienia konieczności kierowania ruchem powinien zapewnić osobę do ręcznego kierowania ruchem.

Ponadto z uzyskanych przez nas informacji wynika, iż wykonawca podjął już działania mające poprawić płynność ruchu, szczególnie w okresach dojazdów do pracy w Nowej Soli oraz powrotów po godz. 15:00.

załącznik

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania