Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

9/2020 - Naprawa jezdni przy posesji nr 5 w Nowym Żabnie.

Numer: 49, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-03-10, data przekazania: 2020-03-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Powiatowy Zarząd Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-03-18