Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

15/2020 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Wierzbnica przy drodze powiatowej 1032F.

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2020-04-22, data przekazania: 2020-04-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Powiatowy Zarząd Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-04-30