Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

16/2020 - Stan chodnika położonego wzdłuż drogi powiatowej 1032F (Bytom Odrz.-Wierzbnica-Miłaków).

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2020-04-27, data przekazania: 2020-04-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Powiatowy Zarząd Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-04-30