Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

18/2020 - Opryski na komary na terenie powiatu.

Numer: 58, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-07-14, data przekazania: 2020-07-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego, data odpowiedzi: 2020-07-21