Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

19/2020 - Zapytanie o etap prac zainicjowanych wcześniejszymi interpelacjami.

Numer: 59, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-07-14, data przekazania: 2020-07-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału Komunikacji

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-07-16