Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

21/2020 - Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Mirocin Górny.

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-07-17, data przekazania: 2020-07-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Staroszczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wiesław Staruch

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-08-07