Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

22/2020 - Podjęcie działań zmierzających do remontu drogi wojewódzkiej 283 (odcinek od Rejowa).

Numer: 62, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-07-20, data przekazania: 2020-07-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-08-04