Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

23/2020 - Zmiana organizacji ruchu odcinek ulicy Żeromskiego w Kożuchowie.

Numer: 63, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-07-22, data przekazania: 2020-07-22

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału Komunikacji

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-08-05

Uzupełnienie odpowiedzi.

Mając na uwadze Pana interpelację w sprawie zmiany ruchu dwukierunkowego na ruch jednokierunkowy na drodze powiatowej nr 3008F ul. Żeromskiego w Kożuchowie oraz stanowisko zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli, Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli oraz Burmistrza Kożuchowa, organ zarządzający ruchem dnia 14.09.2020 r. zorganizował spotkanie, na które zaprosił zainteresowane osoby i instytucje.

Podczas spotkania ustalono, że tut. organ wystąpi z pismem do Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli z prośbą o przeprowadzenie częstszych kontroli na w/w/ drodze z uwagi na nieprzestrzeganie przez kierowców występujących tam ograniczeń tj. zakazu wjazdu samochodów ciężarowych pow. 3,5 t i ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Ponadto podjęto decyzję, iż w celu wymuszenia na osobach kierujących pojazdami wolniejszej jazdy na przedmiotowej drodze zostaną umieszczone dodatkowe elementy uspokojenia ruchu tzw. szykany, które dodatkowo uniemożliwią kierowcom omijanie ich i wjeżdżanie na chodnik.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania