Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

29/2020 - Udrożnienie i wyczyszczenie koryta rzeki Biała Woda.

Numer: 69, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-14, data przekazania: 2020-09-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2020-09-17