Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

35/2020 - Prośba o modernizację drogi w miejscowości Broniszów.

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-29

W związku ze złym stanem nawierzchni oraz skargami użytkowników drogi powiatowej w miejscowości Broniszów zwracam się z prośba o modernizację nawierzchni wspomnianej drogi.

Należy zwrócić uwagę, że w poprzednich latach zostały wykonane doraźne łatania, lecz nadal, droga jest w złym stanie technicznym, z nierównymi poboczami. Taki stan zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników drogi.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-10-08

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 24 września 2020 r. dotyczącej niżej wymienionych zadań" (...)

2. "Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w m. Broniszów" (...)

uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona przez Powiatowy Zarząd Dróg po zatwierdzeniu budżetu na rok 2021.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania