Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

39/2020 - Montaż spowalniaczy poziomych na drogach powiatowych w miejscowości Wrociszów.

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-10-07