Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

39/2020 - Montaż spowalniaczy poziomych na drogach powiatowych w miejscowości Wrociszów.

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-29

Wnoszę o montaż spowalniaczy poziomych na drogach powiatowych w miejscowości Wrociszów (w terenie zabudowy mieszkalnej, na drodze relacji Wrociszów-Ciepielów i relacji Wrociszów-Słocina).

Spowodowane jest to licznymi skargami mieszkańców na zbyt szybko poruszające się samochody na tych odcinkach, dróg. Należy, zaznaczyć ze powyższymi drogami poruszają się mieszkańcy pieszo i rowerami, ą wspomniane drogi nie posiadają chodników, jedynie wąskie pobocza. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-10-07

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 24.10.2020 r. w sprawie zamontowania progów zwalniających w miejscowości Wrociszów na odcinku drogi powiatowej relacji Wrociszów - Ciepielów i Wrociszów - Słocina, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskaniu opinii. Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Uzupełnienie odpowiedzi.

Mając na uwadze Pana interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających w miejscowości Wrociszów w pasie drogowym drogi powiatowej relacji Wrociszów - Ciepielów i Wrociszów - Słocina, jako organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż negatywnie opiniuję zamiar wprowadzenia progów zwalniających.

Propozycja wprowadzenia progów zwalniających na przedmiotowej drodze uzyskała również negatywną opinię zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Warto podkreślić, iż dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zarządca drogi w roku 2020 wprowadził na najbardziej niebezpiecznych odcinkach drogi w miejscowości Wrociszów w kierunku do Ciepielowa i Słociny strefy zamieszkania, dzięki którym ograniczono prędkość do 20 km/h. Pieszy uzyskał na drodze pierwszeństwo przed pojazdami i możliwość korzystania z całej szerokości drogi. W panujących warunkach i do czasu przebudowy drogi wprowadzenie strefy zamieszkania w najwyższym stopniu zapewniają bezpieczeństwo pieszych.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania