Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

40/2020 - Wykonanie oznakowania poziomego określającego zarys jezdni na drodze powiatowej.

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-29

Wnioskuje o wykonanie oznakowania poziomego w formie białych linii określających zarys jezdni na drodze powiatowej pomiędzy mostem na rzece Odra, a miejscowością Lipiny oraz pomiędzy miejscowościami Nowe Żabno i Drwalewice.

Podyktowane jest to częstym występowaniem w tym rejonie zjawiska mgły oraz faktem, że droga w całej długości znajduje się w terenie leśnym, a co za tym idzie widoczność jezdni z wąskimi poboczami jest utrudniona, ciężko je rozgraniczyć i określić krawędź jezdni. Mając na względzie bezpieczeństwo, mieszkańców wnoszę jak na wstępie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-10-07

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 24.10.2020 r. w sprawie wrysowania linii krawędziowych na drodze powiatowej relacji Nowa Sól - Lipiny oraz Nowa Żabno - Drwalewice, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskaniu opinii. Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Mając na uwadze Pana interpelację w sprawie wykonania linii krawędziowych na drodze powiatowej nr 1027F relacji Nowa Sól - Lipiny i drodze 1044F relacji Nowe Żabno - Drwalewice informuję, iż pismem nr PZD.5025.71.OD.2020 z dnia 13.10.2020 r. zarządca drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli poinformował tut. organ, że ze względu na ograniczone możliwości finansowe nie wykonuje w ramach bieżącego utrzymania oznakowania poziomego krawędzi jezdni na sieci dróg powiatowych.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, iż prawidłowo zastosowane oznakowanie poziome ma bezpośredni i realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym tut. organ wystąpi do zarządcy drogi o zapewnienie w kolejnych latach odpowiednich środków finansowych w budżecie.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania