Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

40/2020 - Wykonanie oznakowania poziomego określającego zarys jezdni na drodze powiatowej.

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-10-07