Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

41/2020 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej pomiędzy Niedoradzem i Otyniem.

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-10-08