Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

44/2020 - WNIOSEK DO BUDŻETU / Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stany przy drodze powiatowej.

Numer: 84, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Wnioskuje o ujęcie do realizacji w budżecie powiatu na rok 2021 wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stany przy drodze powiatowej.

Ruch samochodowy na odcinku drogi pomiędzy mostem na rzece Odra, na końcu Nowej Soli, a miejscowością Lipiny jest bardzo duży, co za tym idzie w obecnej sytuacji ruch pieszo-rowerowy przy tej drodze stwarza duże zagrożenie. Należy zaznaczyć, że przy tej drodze powiatowej, przy której brak chodnika znajdują się dwa przystanki autobusowe, jedyne w miejscowości, kościół i cmentarz. Chodnik w tej miejscowości przy drodze powiatowej jest niezbędny, mając na uwadze bezpieczeństwo i życie mieszkańców.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Powiatu

Wydział merytoryczny: Przewodniczący Rady Powiatu, data odpowiedzi: 2020-09-30

Uprzejmie informuję, iż złożony przez Pana wniosek do projektu budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2021 dot. wykonania chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej
w miejscowości Stany przy drodze powiatowej, został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli /oryginał/ oraz do Skarbnika Powiatu /kopia/.

Odpowiedź zostanie udzielona przez Powiatowy Zarząd Dróg po zatwierdzeniu budżetu Powiatu Nowosolskiego na rok 2021.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania