Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

44/2020 - WNIOSEK DO BUDŻETU / Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stany przy drodze powiatowej.

Numer: 84, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-25, data przekazania: 2020-09-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Powiatu

Wydział merytoryczny: Przewodniczący Rady Powiatu, data odpowiedzi: 2020-09-30