Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

46/2020 - Sfinansowanie testów na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.

Numer: 86, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-10-15, data przekazania: 2020-10-15

Dot.: sfinansowania testów na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej zapewnienie bezpieczeństwa w systemie edukacji jest priorytetem. Sfinansowanie testów na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski pozwoli zminimalizować tworzenie się nowych ognisk zakażenia koronawirusem. Takie działanie zapewni większe bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom powiatowych placówek edukacyjnych.

W związku z powyższym, zwracam się do Zarządu Powiatu o pilne rozważenie możliwych działań w wyżej wymienionym zakresie.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Stokłosa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Członek Zarządu

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2020-10-27

Odpowiadając na interpelację złożoną 15 października 2020 r. w sprawie sfinansowania przez Powiat Nowosolski testów na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowosolski, uprzejmie informuję, iż bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli jest przedmiotem troski Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

Wprowadzone przez Ministra Edukacji i Nauki przepisy w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a tym samym przejście na naukę zdalną, jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem przed tworzeniem się nowych ognisk zakażenia koronawirusem wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkół.

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość minimalizuje ryzyko zakażenia koronawirusem.

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podziela Pana zaniepokojenie obecną sytuacją epidemiologiczną.

Obecnie trwa weryfikacja możliwości przeprowadzenia testów wśród nauczycieli i pracowników placówek oświatowych na obecność koronawirusa.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania