Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

47/2020 - Woda zalegająca na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej 293.

Numer: 87, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-10-15, data przekazania: 2020-10-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-11-26