Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

48/2020 - Zapytanie na jakim etapie znajdują się prace, które wskazano w odpowiedziach na interpelacje.

Numer: 88, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-10-15, data przekazania: 2020-10-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-11-26