Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

50/2020 - Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP i PSP.

Numer: 90, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-11-27, data przekazania: 2020-11-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Intek radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Powiatu

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-12-11