Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

52/2020 - Montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej Nr 3007F w Kożuchowie.

Numer: 92, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-12-31, data przekazania: 2020-12-31

Proszę o zamontowanie lutra drogowego na drodze powiatowej nr 3007 F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie obok wyjazdu ze sklepu SPAR.

Uczestnicy ruchu wyjeżdżający z terenu sklepu SPAR mają bardzo ograniczoną widoczność nadjeżdżających pojazdów od strony strefy przemysłowej. Powyższe uzasadnione jest tym aby poprawić widoczność i bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alina Śmigiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-01-07

Mając na uwadze Pani interpelację z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pani poinformowana oddzielnym pismem.

Uzupełnienie

Mając na uwadze Pani interpelację z dnia 30.01.2021 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3007F ul. Zygmuntowska w Kożuchowie (na wysokości zjazdu do sklepu SPAR), jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż pozytywnie opiniuję zaproponowaną przez Panią zmianę stałej organizacji ruchu.

Jednocześnie informuję, iż Pani wniosek uzyskał również akceptację Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli oraz zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.

W związku z powyższym tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi o wprowadzenie w/w zmiany organizacji ruchu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania