Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1/2021 - Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Nowe Żabno.

Numer: 94, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2021-01-07, data przekazania: 2021-01-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-01-13