Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

1/2021 - Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Nowe Żabno.

Numer: 94, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2021-01-07, data przekazania: 2021-01-07

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców miejscowości Nowe Żabno wnioskuję o wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Nowe Żabno przy posesji nr 5, zgodnie z załącznikiem graficznym.

Biorąc pod uwagę specyfikę miejscowości, chodniki dla pieszych po obu stronach drogi na wskazanym odcinku oraz brak przejścia dla pieszych, wykonanie przejścia dla pieszych jest zasadne i ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa. Wykonanie przejścia dla pieszych wynika także z lokalizacji przystanków autobusowych oraz częstotliwość przemieszczania się mieszkańców, zwłaszcza dzieci.

 

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-01-13

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 05.01.2021 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej  w miejscowości Nowe Żabno, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Uzupełnienie

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 07.01.2021 r. w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1044F w miejscowości Nowe Żabno, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, że negatywnie opiniuję zaproponowaną przez Pana zmianę stałej organizacji ruchu.

Natężenie ruchu pojazdów poruszających się drogą powiatową nie ogranicza pieszym możliwości przejścia na drugą stronę (ruch lokalny). Ponadto warto pamiętać, iż w chwili obecnej pieszy może przejść w poprzek jezdni w każdym miejscu przestrzegając przepisów Ruchu Drogowego.

Jednocześnie informuję, iż Pański wniosek uzyskał również negatywną opinię Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli oraz zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania