Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

2/2021 - Przekazanie lokalizacji punktów badań na obecność koronawirusa.

Numer: 95, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-01-07, data przekazania: 2021-01-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Rzecznik Prasowy, data odpowiedzi: 2021-01-13