Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

6/2021 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1435F.

Numer: 99, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2021-02-04, data przekazania: 2021-02-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-02-15