Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

6/2021 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1435F.

Numer: 99, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2021-02-04, data przekazania: 2021-02-05

Proszę o podjęcie skutecznych i ostatecznych działań polegających na kolejnej wycince odrostów wraz z ich karczowaniem, co umożliwi poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego na drodze powiatowej 1435F.

Na całym odcinku drogi powiatowej występują liczne zakrzaczenia w przydrożnym rowie, które znacznym stopniu ograniczają widoczność (zwłaszcza brak widoczności zbliżającej się zwierzyny do drogi) oraz zmniejszają skrajnię drogi, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-02-15

W odpowiedzi na interpelację Powiatowy Zarząd Dróg w nowej Soli informuje, że w roku 2021 prowadzone będą prace związane z oczyszczeniem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1435F na odcinku Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko z krzaków i samosiejek. Roboty te będą wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania