Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

12/2021 - Nierówności poboczy drogi relacji Ciepielów-Wrociszów i Ciepielów-Nowe Żabno.

Numer: 105, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-03-10, data przekazania: 2021-03-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-03-15