Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji

Data posiedzenia Sesja Ilość głosowań Szczegóły
2018-12-06 II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 12 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-11 IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-22 V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 21 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-29 VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 14 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-26 VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-16 VIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-05-31 IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-13 X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-28 XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 18 Sprawdź wyniki głosowań
2019-08-30 XII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-27 XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 19 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-25 XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 8 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-29 XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 9 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-20 XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 7 Sprawdź wyniki głosowań
2020-01-24 XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 10 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-28 XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 11 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-09 XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-29 XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 12 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-26 XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-08-28 XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego 17 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-25 XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 6 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-03 PRÓBA ZDALNEGO GŁOSOWANIA 1 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-27 XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 8 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-18 XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-01-12 XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 1 Sprawdź wyniki głosowań
2021-01-29 XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-02-26 XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 5 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-26 XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 18 Sprawdź wyniki głosowań
2021-05-28 XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 13 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-11 XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 4 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-29 XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 3 Sprawdź wyniki głosowań
2021-08-27 XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-24 XXXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. 3 Sprawdź wyniki głosowań