Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
140 - rozwiń 47/2021 - Obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-10-21
139 - rozwiń 46/2021 - Remont drogi powiatowej nr 1050F relacji Książ Śląski - Czasław. interpelacja Andrzej Staroszczuk 2021-09-27 2021-10-06
138 - rozwiń 45/2021 - Oczyszeczenie pasa drogi 1038F Nowe Miasteczko - Borów Polski - Borów Wielki interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-08 2021-09-13
137 - rozwiń 44/2021 - Udostępnienie projektu przebudowy drogi powiatowej 1435F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-16
136 - rozwiń 43/2021 - Wody opadowe na drodze powiatowej (ulica Ogrodowa) w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-13
135 - rozwiń 42/2021 - Zapadający się chodnik przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-10
134 - rozwiń 41/2021 - Udostępnienie przystanku (Nowa Sól ul. Chałubińskiego) przewoźnikom. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-06
133 - rozwiń 40/2021 - Powiększające się zapadnięcie drogi powiatowej 1435F relacji Nowe Miasteczko-Bytom Odrzański. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-16
132 - rozwiń 39/2021 - Remont oraz przebudowa drogi powiatowej 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina. interpelacja Andrzej Staroszczuk 2021-09-01 2021-09-06
131 - rozwiń 38/2021 - Emisja substancji niekorzystnych dla środowiska w Zakęciu. zapytanie Bogumiła Gramza 2021-08-24 2021-09-06
130 - rozwiń 37/2021 - Naprawa wjazdu na drogę powiatową w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-23 2021-08-29
129 - rozwiń 36/2021 - Budowa chodnika oraz remot nawierzchni drogi powiatowej 1032F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-23 2021-08-03
128 - rozwiń 35/2021 - Zapytanie o etap prac zainicjowanych interpelacjami. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-27
127 - rozwiń 34/2021 - Naprawa pobocza na drodze powiatowej 1433F (Nowe Miasteczko - Konin - Borów Wielki) interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-27
126 - rozwiń 33/2021 - Przecinka drzew przy pasie drogowym w Bytomiu Odrzańskim interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-27
125 - rozwiń 32/2021 - Montaż lustra drogowego w Bytomiu Odrzańskim interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-22
124 - rozwiń 31/2021 - Ujęcie w Programie Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Bytom Odrzański z Miastem Nowa Sól interpelacja Jarosław Intek 2021-07-19 2021-08-02
123 - rozwiń 30/2021 - Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Ciepielowskiej i Leśnej w miejscowości Nowe Żabno interpelacja Przemysław Ficner 2021-07-06 2021-07-14
122 - rozwiń 29/2021 - Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Szerokiej w miejscowości Kielcz interpelacja Przemysław Ficner 2021-07-06 2021-07-15
121 - rozwiń 28/2021 - Wnoisek o rozwiązanie problemu z wodami opadowymi przy drogdze powiatowej w Miłakowie. wniosek Marcin Kula 2021-06-23 2021-07-29
120 - rozwiń 27/2021 - Propagowanie szczepień. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2021-06-18 2021-07-02
119 - rozwiń 26/2021 - Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin. interpelacja Przemysław Ficner 2021-06-18 2021-06-22
118 - rozwiń 25/2021 - Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. decyzji w sprawie odszkodowania. interpelacja Paweł Zwolski 2021-05-28 2021-06-07
117 - rozwiń 24/2021 - Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin. interpelacja Zygmunt Muszyński 2021-05-27 2021-06-07
116 - rozwiń 23/2021 - Reorganizacja w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-05-18 2021-05-25
115 - rozwiń 22/2021 - Zgoda i koszty akcji happeningowej interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-05-06 2021-05-11
114 - rozwiń 21/2021 - Utworzenie powiatowego (masowego) punktu szczepień przeciwko COVID-19. interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-04-19 2021-04-21
113 - rozwiń 20/2021 - Rok 2021, rokiem Cypriana Kamila Norwida. wniosek Krzysztof Galerczyk 2021-04-01 2021-04-12
112 - rozwiń 19/2021 - Transport międzygminny. wniosek Krzysztof Galerczyk 2021-04-01 2021-04-07
111 - rozwiń 18/2021 - Hałda odpadów na terenie Dozametu. wniosek Krzysztof Galerczyk 2021-04-01 2021-04-16
110 - rozwiń 17/2021 - Naprawa pobocza drogi woj. 292 relacji Bytom Odrzański - Nowa Sól. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-03-31 2021-04-06
109 - rozwiń 16/2021 - Wniosek o modernizację szlaków rowerowych na terenie powiatu. wniosek Marcin Kula 2021-03-29 2021-04-09
108 - rozwiń 15/2021 - Wniosek o ustanowienie powiatowego budżetu obywatelskiego. wniosek Marcin Kula 2021-03-22 2021-03-31
107 - rozwiń 14/2021 - Organizacja posiedzeń i sesji Rady Powiatu w sposób stacjonarny. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-17
106 - rozwiń 13/2021 - Przesłanie kopii zawiadomienia skierowanego do prokuratury w sprawie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
105 - rozwiń 12/2021 - Nierówności poboczy drogi relacji Ciepielów-Wrociszów i Ciepielów-Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
104 - rozwiń 11/2021 - Nierówności drogi pomiędzy Starą Wsią i Kiełczem. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
103 - rozwiń 10/2021 - Nierówności pobocza drogi w Nowym Żabnie oraz drogi relacji Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
102 - rozwiń 9/2021 - Wydatkowanie środków finansowych na ogłoszenia prasowe i reklamy w latach 2019-2020. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-03-10 2021-03-22
101 - rozwiń 8/2021 - Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-03-04 2021-03-29
100 - rozwiń 7/2021 - Nabór wniosków o dotację na realizację programu szczepień p-ko grypie dla seniorów. interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-03-01 2021-03-10
99 - rozwiń 6/2021 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1435F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-02-04 2021-02-15
98 - rozwiń 5/2021 - Wyczyszczenie i regulacja koryta rzeczki Biała Woda. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-01-26 2021-02-05
97 - rozwiń 4/2021 - Naprawa pobocza drogi powiatowej Nr 1433S. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-01-25 2021-01-29
96 - rozwiń 3/2021 - Naprawa nawierzchni drogi powiatowej (była droga wojewódzka 293). interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-01-22 2021-01-29
95 - rozwiń 2/2021 - Przekazanie lokalizacji punktów badań na obecność koronawirusa. interpelacja Przemysław Ficner 2021-01-07 2021-01-13
94 - rozwiń 1/2021 - Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2021-01-07 2021-01-13
93 - rozwiń 53/2020 - Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej Kożuchów - Sokołów. interpelacja Alina Śmigiel 2020-12-31 2021-01-08
92 - rozwiń 52/2020 - Montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej Nr 3007F w Kożuchowie. interpelacja Alina Śmigiel 2020-12-31 2021-01-07
91 - rozwiń 51/2020 - Uporządkowanie pobocza drogi powiatowej Kożuchów - Solniki - Dziadoszyce. interpelacja Alina Śmigiel 2020-12-31 2021-01-08
90 - rozwiń 50/2020 - Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP i PSP. interpelacja Jarosław Intek 2020-11-27 2020-12-11
89 - rozwiń 49/2020 - Przywrócenie możliwości zatrzymywania się transportu publicznego na przystanku przy ulicy Chałubińskiego (Przychodnia) w Nowej Soli interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-10-30 2020-11-04
88 - rozwiń 48/2020 - Zapytanie na jakim etapie znajdują się prace, które wskazano w odpowiedziach na interpelacje. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2020-10-15 2020-11-26
87 - rozwiń 47/2020 - Woda zalegająca na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej 293. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-10-15 2020-11-26
86 - rozwiń 46/2020 - Sfinansowanie testów na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. interpelacja Mariusz Stokłosa 2020-10-15 2020-10-27
85 - rozwiń 45/2020 - Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Krętej w Nowej Soli. interpelacja Mariusz Stokłosa 2020-10-08 2020-10-14
84 - rozwiń 44/2020 - WNIOSEK DO BUDŻETU / Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stany przy drodze powiatowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-09-30
83 - rozwiń 43/2020 - Wykonanie chodnika w miejscowości Lipiny przy drodze powiatowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
82 - rozwiń 42/2020 - Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej: między końcem miejscowości Lubieszów, a zjazdem do drogi gminnej w kierunku Starego Stawu. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
81 - rozwiń 41/2020 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej pomiędzy Niedoradzem i Otyniem. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
80 - rozwiń 40/2020 - Wykonanie oznakowania poziomego określającego zarys jezdni na drodze powiatowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-07
79 - rozwiń 39/2020 - Montaż spowalniaczy poziomych na drogach powiatowych w miejscowości Wrociszów. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-07
78 - rozwiń 38/2020 - Moderniazacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Lelechów wraz z mostem. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
77 - rozwiń 37/2020 - Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Sokołów. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
76 - rozwiń 36/2020 - Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej relacji Ciepielów - Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
75 - rozwiń 35/2020 - Prośba o modernizację drogi w miejscowości Broniszów. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
74 - rozwiń 34/2020 - Prośba o przebudowę drogi finansowej w miejscowości Chełmek. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
73 - rozwiń 33/2020 - Wycięcie drzewa na skraju jezdni w sąsiedztwie budynku mieszkalnego w miejscowości Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-22 2020-10-02
72 - rozwiń 32/2020 - Montaż dodatkowych znaków kierunkowych przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-22 2020-09-24
71 - rozwiń 31/2020 - Dokończenie ciągu pieszo-rowerowego Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-22 2020-10-08
70 - rozwiń 30/2020 - Uszkodzenia nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Kożuchów - Nowa Sól. interpelacja Paweł Zwolski 2020-09-22 2020-10-07
69 - rozwiń 29/2020 - Udrożnienie i wyczyszczenie koryta rzeki Biała Woda. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-09-14 2020-09-17
68 - rozwiń 28/2020 - Naprawa nawierzchni skrzyżownia drogi powiatowej 1430F z drogą wojewódzką 283. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-09-07 2020-09-08
67 - rozwiń 27/2020 - Wyznaczenie przejścia dla pieszych w Nowej Soli przy ul. Południowej. zapytanie Mariusz Stokłosa 2020-09-03 2020-09-10
66 - rozwiń 26/2020 - Funkcjonawanie komunikacji publicznej w okresie pandemii. interpelacja Marcin Kula 2020-08-24 2020-08-31
65 - rozwiń 25/2020 - Finansowanie szczepień przeciwko grypie dla seniorów Powiatu. interpelacja Mariusz Stokłosa 2020-07-31 2020-08-12
64 - rozwiń 24/2020 - Stan techniczny chodnika przy drodze 2202F w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-28 2020-07-31
63 - rozwiń 23/2020 - Zmiana organizacji ruchu odcinek ulicy Żeromskiego w Kożuchowie. interpelacja Zygmunt Muszyński 2020-07-22 2020-08-05
62 - rozwiń 22/2020 - Podjęcie działań zmierzających do remontu drogi wojewódzkiej 283 (odcinek od Rejowa). interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-20 2020-08-04
61 - rozwiń 21/2020 - Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Mirocin Górny. interpelacja Andrzej Staroszczuk 2020-07-17 2020-08-07
60 - rozwiń 20/2020 - Naprawa pobocza drogi powiatowej 1433 S. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-15 2020-07-24
59 - rozwiń 19/2020 - Zapytanie o etap prac zainicjowanych wcześniejszymi interpelacjami. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2020-07-14 2020-07-16
58 - rozwiń 18/2020 - Opryski na komary na terenie powiatu. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-14 2020-07-21
57 - rozwiń 17/2020 - Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla OSP Kożuchów interpelacja Zygmunt Muszyński 2020-05-29 2020-06-05
56 - rozwiń 16/2020 - Stan chodnika położonego wzdłuż drogi powiatowej 1032F (Bytom Odrz.-Wierzbnica-Miłaków). interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-04-27 2020-04-30
55 - rozwiń 15/2020 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Wierzbnica przy drodze powiatowej 1032F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-04-22 2020-04-30
54 - rozwiń 14/2020 - Zastosowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu w miejscowości Nowe Miasteczko - ul. Marcinkowskiego z drogą powiatową nr 1036F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-04-22 2020-04-30
53 - rozwiń 13/2020 - ZAPYTANIE nt. udzielonej pomocy rzeczowej jednostkom organizacyjnym powiatu w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. zapytanie Mariusz Stokłosa 2020-04-15 2020-04-27
52 - rozwiń 12/2020 - ZAPYTANIE nt. aktualnej sytuacji Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli w związku z COVID-19. zapytanie Andrzej Ziarek 2020-03-30 2020-04-02
51 - rozwiń 11/2020 - Wycięcie drzewa w miejscowości Nowe Żabno przy posesji nr 2. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
50 - rozwiń 10/2020 - Przegląd stanu technicznego ścieżki rowerowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-19
49 - rozwiń 9/2020 - Naprawa jezdni przy posesji nr 5 w Nowym Żabnie. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
48 - rozwiń 8/2020 - Nawierzchnia drogi relacji Stara Wieś - Kiełcz. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
47 - rozwiń 7/2020 - Droga powiatowa w miejscowości Wrociszów (w kierunku Ciepielowa). interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
46 - rozwiń 6/2020 - Dokończenie ciągu pieszo-rowerowego relacji Nowe Żabno - Nowa Sól oraz naprawa nawierzchni drogi powiatowej relacji Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-19
45 - rozwiń 5/2020 - Naprawa muru oporowego na drodze powiatowej 1036F Nowe Miasteczko - Bukowica. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-03-04 2020-03-17
44 - rozwiń 4/2020 - Remont drogi powiatowej nr 1014F w miejscowości Bielawy. interpelacja Marcin Kula 2020-02-13 2020-02-26
43 - rozwiń 3/2020 - Wniosek o zakup defibrylatora AEG do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-02-11 2020-02-21
42 - rozwiń 2/2020 - Nagrody i premie wypłacone w latach 2014-2020 kadrze kierowniczej Starostwa i jednostek podległych. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-02-11 2020-02-20
41 - rozwiń 1/2020 - Udostępnienie wykazu kontroli zewnętrznych w latach 2014-2020 interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-02-11 2020-02-20
40 - rozwiń Montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej 2207F w Bytomiu Odrzańskim przy ulicy Krzywoustego. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-27 2020-01-07
39 - rozwiń Montaż lustra drogowego, wykonanie progu zwalniającego, budowa instalacji oświetleniowej oraz uzupełnienie znaków drogowych przy drodze powiatowej nr 1033F w miejscowości Bonów. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-17 2019-12-27
38 - rozwiń Budowy podwyższonego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1032F w miejscowości Wierzbnica interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-12 2019-12-13
37 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212F z drogą wojewódzką 292 w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-11 2019-12-13
36 - rozwiń Przywrócenie możliwości zatrzymywania się transportu publicznego na przystanku przy ul. Chałubińskiego /droga powiatowa 3406F/ interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-11-18 2033-05-11
35 - rozwiń Remont mostu na drodze powiatowej 1036F Nowe Miasteczko – Żuków oraz zły stan drogi od mostu do miejscowości Żuków. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-11-18 2019-11-28
34 - rozwiń Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej nr 1049F w Mirocinie Górnym, Średnim i Dolnym. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-10-25 2019-11-05
33 - rozwiń Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1048F w Mirocinie Górnym. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-10-25 2019-10-31
32 - rozwiń Zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przy wyjeździe z KP PSP w Nowej Soli. interpelacja Łukasz Kempa 2019-10-25 2019-11-12
31 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie oznakowania poziomego Nowa Sól - Lipiny interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
30 - rozwiń wniosek do budżetu / budowa ścieżki pieszo - rowerowej Niedoradz - Otyń interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
29 - rozwiń wniosek do budżetu / budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bobrowniki - Otyń interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
28 - rozwiń wniosek do budżetu / dokończenie ścieżki rowerowej Nowe Żabno - Nowa Sól interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
27 - rozwiń wniosek do budżetu / modernizacja drogi Ciepielów - Nowe Żabno - Nowa Sól interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
26 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie chodnika pomiędzy Lubieszowem a zjazdem do Starego Stawu interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
25 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Okopiec interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
24 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie chodnika lub ścieżki w Stanach interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
23 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie chodnika w Lipinach interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
22 - rozwiń Budowa chodnika w miejscowości Stypułów przy drodze powiatowej 1043F. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-09-27 2019-10-10
21 - rozwiń Termin rozpoczęcia remontu drogi woj. 293, odcinek Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko interpelacja Jarosław Intek 2019-08-29 2019-09-09
20 - rozwiń Środki finansowe przeznaczone na ogłoszenia i promocje w latach 2014-2019. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-08-22 2019-09-02
19 - rozwiń Wnioski i inwesycje do Funduszu Dróg Samorządowych. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-08-22 2019-09-02
18 - rozwiń Zanieczyszczenie lasu w okolicy Szpitala i zagrożenia z tym związane. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2019-06-28 2019-07-10
17 - rozwiń Obiekty sakralne w Rejestrze Zabytków i ich ochrona. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2019-06-28 2019-07-01
16 - rozwiń Odbudowa rzeki Kanał Kożuszna. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-06-28 2019-07-04
15 - rozwiń Przebudowa CKZiU "Elektryk" zapytanie Marcin Kula 2019-06-21 2019-06-27
14 - rozwiń Prace remontowe na drodze powiatowej nr 3425F. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2019-06-05 2019-06-12
13 - rozwiń II etap przebudowy drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków. interpelacja Jarosław Intek 2019-05-13 2019-05-21
12 - rozwiń Bezpieczeństwo na dawnej drodze nr 3 na odcinku Niedoradz - Nowa Sól interpelacja Bogumiła Gramza 2019-04-26 2019-05-13
11 - rozwiń Bezpieczeństwo wyjazdu z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej interpelacja Łukasz Kempa 2019-04-26 2019-05-13
10 - rozwiń Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej relacji Ciepielów-Nowe Żabno-Nowa Sól interpelacja Przemysław Ficner 2019-04-24 2019-05-13
9 - rozwiń Plan remontu i przebudowy dróg powiatowych zapytanie Przemysław Ficner 2019-03-22 2019-04-01
8 - rozwiń Rentowność poszczególnych oddziałów nowosolskiego szpitala oraz zapotrzebowanie dot. sprzętu i personelu interpelacja Zenobia Kubicka 2019-02-22 2019-03-06
7 - rozwiń Remont drogi powiatowej na odcinku Jesiona - Tatarki - Uście w kierunku granicy Powiatu Nowosolskiego interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-02-22 2019-03-06
6 - rozwiń Wykonanie "dywanika" na drodze powiatowej w miejscowości Okopiec interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
5 - rozwiń Wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej pomiędzy mostem na rzece Odrze a Lipinami interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
4 - rozwiń Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Stany interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
3 - rozwiń Podjęcie rozmów w celu montażu finansowego i kontynuacji przebudowy drogi powiatowej Buczków - Pyrnik interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
2 - rozwiń Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej między Lubieszowem a zjazdem do Starego Stawu interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
1 - rozwiń Zorganizowanie spotkania na temat budowy obwodnicy Kożuchowa. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-01-11 2019-01-17