Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
234 - rozwiń 6/2024 - Pytania mieszkańców Osiedla nad Ochlą w Otyniu nt. infrastruktury osiedla. zapytanie Bogumiła Gramza 2024-03-07 2024-03-12
233 - rozwiń 5/2025 - Pełnienie obowiazków członków zarządu a prowadzenie kampanii wyborczej. Zgodność z kodeksem wyborczym. zapytanie Bogumiła Gramza 2024-03-05 2024-03-08
232 - rozwiń 4/2024 - Naprawa drogi powiatowej (ul. Moniuszki) w Kożuchowie. interpelacja Zygmunt Muszyński 2024-02-29 2024-03-11
231 - rozwiń 3/2024 - Wniosek o przedstawienie możliwości sfinansowania częściowego remontu ulic Młodych, Jasna, Piaskowa, Targowa, Żabia w Nowej Soli. wniosek Mariusz Stokłosa 2024-02-01 2024-02-07
230 - rozwiń 2/2024 - Remont drogi powiatowej nr 1041F położonej w Gminie Kożuchów. interpelacja Andrzej Staroszczuk 2024-01-15 2024-01-24
229 - rozwiń 1/2024 - Przebudowa/ budowa chodników wzdłuż ulic powiatowych: Młodych / Jasna, Piaskowa, Targowa oraz budowa chodników wraz z wymianą oświetlenia drogowego ul. Żabia w Nowej Soli interpelacja Mariusz Stokłosa 2024-01-05 2024-01-10
228 - rozwiń 36/2023 - Udzielenie informacji o apelu radnych w sprawie ujęcia obwodnicy Kożuchowa w Regionalnym Programie Rozwoju Transportu Woj. Lubuskiego. interpelacja Alina Śmigiel 2023-12-29 2024-01-08
227 - rozwiń 35/2023 - Informacje dot. Remontu drogi powiatowej 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina, ewentualnego wniosku do gminy i możliwego montażu finansowego. interpelacja Alina Śmigiel 2023-12-29 2024-01-10
226 - rozwiń 34/2023 - Udostępnienie informacji dot. umowy na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kożuchów. interpelacja Alina Śmigiel 2023-12-29 2024-01-10
225 - rozwiń 33/2023 - Oczyszczenie pasa drogi powiatowej 1033F w kierunku Bonowa. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-11-23 2023-12-05
224 - rozwiń 32/2023 - Woda zalegająca na drodze powiatowej 1035F Nowe Miasteczko - Rejów. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-11-23 2023-12-05
223 - rozwiń 31/2023 - Oznakowanie krawężników przy przejściu dla pieszych w Niedoradzu. interpelacja Łukasz Kempa 2023-11-08 2023-11-17
222 - rozwiń 30/2023 - Niesprawne oświetlenie parkingu przy WS SPZOZ w Nowej Soli interpelacja Mariusz Stokłosa 2023-10-18 2023-10-26
221 - rozwiń 29/2023 - Utrudnienia w ruchu drogowym na moście nad rzeką Odrą w kierunku Przyborowa. interpelacja Marcin Kula 2023-10-02 2023-10-04
220 - rozwiń 28/2023 - Stan rzeczywisty rzeki Odry w środkowym odcinku. interpelacja Sylwia Wojtasik 2023-09-26 2023-09-29
219 - rozwiń 27/2023 - Zapytanie dot. audytu wewnętrznego w latach 2021 i 2022. zapytanie Sylwia Wojtasik 2023-09-19 2023-10-02
218 - rozwiń 26/2023 - Zapytanie nt. naprawy drogi, uruchomienia przejścia dla pieszych oraz wejścia do sali wiejskiej w Niedoradzu. zapytanie Bogumiła Gramza 2023-09-04 2023-09-08
217 - rozwiń 25/2023 - Zapytanie nt. udziału posła Łukasza Mejzy w inwestycje powiatu. zapytanie Zygmunt Muszyński 2023-08-29 2023-08-31
216 - rozwiń 24/2023 - Zapytanie nt. wkładu posła Łukasza Mejzy w inwestycje powiatu. zapytanie Sylwia Wojtasik 2023-08-21 2023-08-31
215 - rozwiń 23/2023 - Stan chodnika drogi 1032F Bytom Odrzański - Wierzbnica. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-08-10 2023-08-22
214 - rozwiń 22/2023 - Wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dot. Chrzcielnicy w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-08-10 2023-08-23
213 - rozwiń 21/2023 - Udzielenie wspacia WSSPZOZ w Nowej Soli z dodatkowej subwencji ogólnej przyznanej powiatowi. interpelacja Mariusz Stokłosa 2023-08-08 2023-08-21
212 - rozwiń 20/2023 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej 1433F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-06-07 2023-06-20
211 - rozwiń 19/2023 - Koszenie traw i chwastów na skrzyżowaniu w Borowie Wielkim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-06-02 2023-06-07
210 - rozwiń 18/2023 - Prośba o informacje nt. negocjacji ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli. interpelacja Zenobia Kubicka 2023-05-26 2023-06-06
209 - rozwiń 17/2023 - Etap prac zainicjowanych interpelacjami. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-05-17 2023-05-22
208 - rozwiń 16/2023 - Rozważenie możliwości zlokalizowania przystanku autobusowego przy drodze powiatowej 1032F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-05-15 2023-05-17
207 - rozwiń 15/2023 - Naprawa pobocza drogi powiatowej 1435F w Królikowicach interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-05-12 2023-05-19
206 - rozwiń 14/2023 - Stan drogi powiatowej w Borowie Wielkim interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-05-12 2023-05-19
205 - rozwiń 13/2023 - Stan pobocza drogi powiatowej w Borowie Wielkim interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-05-12 2023-05-19
204 - rozwiń 12/2023 - Udostępnienie planu remontu dróg powiatowych w roku 2023. wniosek Grzegorz Zwarycz 2023-05-12 2023-05-24
203 - rozwiń 11/2023 - Zapytanie o realizację projektu scalania gruntów. zapytanie Jarosław Intek 2023-05-08 2023-05-09
202 - rozwiń 10/2023 - Upoważnienia dla pracownika Starostwa Powiatowego. interpelacja Zygmunt Muszyński 2023-04-03 2023-04-04
201 - rozwiń 9/2023 - Naprawa drogi powiatowej nr 1041F. interpelacja Zygmunt Muszyński 2023-03-15 2023-03-24
200 - rozwiń 8/2023 - Utworzenie podwyższonego przejścia dla pieszych w Niedoradzu. interpelacja Bogumiła Gramza 2023-02-17 2023-02-23
199 - rozwiń 7/2023 - Rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. zapytanie Zygmunt Muszyński 2023-02-17 2023-03-03
198 - rozwiń 6/2023 - Dot. naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. interpelacja Marcin Kula 2023-02-17 2023-03-03
197 - rozwiń 5/2023 - Rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym zapytanie Zygmunt Muszyński 2023-02-07 2023-02-17
196 - rozwiń 4/2023 - Przycięcie drzew wzdłuż drogi powiatowej Nowe Miasteczko - Rejów interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-01-31 2023-02-10
195 - rozwiń 3/2023 - Udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze powiatowej Nowe Miasteczko - Borów Polski. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2023-01-31 2023-02-10
194 - rozwiń 2/2023 - Wniosek dot. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. interpelacja Alina Śmigiel 2023-01-18 2023-01-31
193 - rozwiń 1/2023 - pytania dot. inwestycji "Rozbudowa sieci dróg rowerowych (...) Otyń - Zielona Góra". interpelacja Mariusz Stokłosa 2023-01-11 2023-01-18
192 - rozwiń 44/2022 - Rozważenie możliwości przekazania na rzecz Gminy Kożuchów działek 134/2 i 134/3. interpelacja Alina Śmigiel 2022-12-30 2023-01-10
191 - rozwiń 43/2022 - Udzielenie odpowiedzi na pismo Społecznego Komitetu Mieszkańców Mirocina Dolnego. interpelacja Alina Śmigiel 2022-12-30 2023-01-10
190 - rozwiń 42/2022 - Utworzenie klasy sportowej. interpelacja Marcin Kula 2022-12-29 2023-01-11
189 - rozwiń 41/2022 - Wody zalegające na skrzyżowaniu w Nowym Miasteczku. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-12-27 2023-01-04
188 - rozwiń 40/2022 - Przycięcie gałęzi zasłaniających oświatlenie w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-12-27 2023-01-04
187 - rozwiń 39/2022 - Oczyszczenie chodnika i zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w Miłakowie. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-12-27 2023-01-04
186 - rozwiń 38/2022 - Uporządkowanie terenu - dz. nr 134/2 w Podbrzeziu Dolnym interpelacja Paweł Zwolski 2022-10-28 2022-11-04
185 - rozwiń 37/2022 - Rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. zapytanie Zygmunt Muszyński 2022-10-05 2022-10-17
184 - rozwiń 36/2022 - Remont nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 1029F w Niedoradzu. interpelacja Łukasz Kempa 2022-09-13 2022-09-15
183 - rozwiń 35/2022 - Organizacja dożynek powiatowych w 2023 roku. interpelacja Łukasz Kempa 2022-09-13 2022-09-19
182 - rozwiń 34/2022 - Przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu dróg 1433F i 1038F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-09-05 2022-09-07
181 - rozwiń 33/2022 - Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. [nawiązuje do Nr 8/2021] zapytanie Grzegorz Zwarycz 2022-08-31 2022-09-05
180 - rozwiń 32/2022 - Stan chodnika drogi 1032F bytom Odrzański - Wierzbnica. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-08-31 2022-09-06
179 - rozwiń 31/2022 - Sfinansowanie transportu na Lubuskie Święto Plonów oraz ufundowanie nagród. wniosek Grzegorz Zwarycz 2022-08-31 2022-09-14
178 - rozwiń 23/2022 - Zapytanie nt. zalegania wód opadowych na drodze powiatowej w Bytomiu Odrzańskim [dot. interpelacji Nr 20/2022] zapytanie Grzegorz Zwarycz 2022-08-11 2022-08-25
177 - rozwiń 30/2022 - Stworzenie kalendarza na 2023 rok z wizerunkiem dzielnicowych KPP w Nowej Soli. wniosek Krzysztof Galerczyk 2022-08-26 2022-09-06
176 - rozwiń 29/2022 - Wsparcie finansowe i sprzętowe dla organizacji działających na rzecz ratowania rzeki Odry. interpelacja Mariusz Stokłosa 2022-08-23 2022-09-06
175 - rozwiń 28/2022 - Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego nt. sytuacji na rzece Odrze. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2022-08-16 2022-08-23
174 - rozwiń 27/2022 - Sytuacja ekologiczna na rzece Odrze. zapytanie Mariusz Stokłosa 2022-08-12 2022-08-23
173 - rozwiń 26/2022 - Likwidacja wzniesienia na drodze powiatowej 1038F (Nowe Miasteczko - Borów Polski). interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-08-11 2022-08-26
172 - rozwiń 25/2022 - Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Wierzbnica. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-08-11 2022-08-24
171 - rozwiń 24/2022 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1033F Wierzbnica - Bonów. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-08-11 2022-08-23
170 - rozwiń 22/2022 - Utwardzenie pobocza drogi powiatowej w Borowie Wielkim. interpelacja Jarosław Intek 2022-07-29 2022-08-08
169 - rozwiń 21/2022 - Wycięcie zieleni zasłaniającej znaki drogowe na drodze powiatowej w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-07-19 2022-08-01
168 - rozwiń 20/2022 - Zaleganie wód opadowych na drodze powiatowej. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-07-19 2022-08-02
167 - rozwiń 19/2022 - Naprawa pobocza drogi pow. 1435F w Królikowicach. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-07-18 2022-07-25
166 - rozwiń 18/2022 - Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Młodych w Nowej Soli. interpelacja Mariusz Stokłosa 2022-07-12 2022-07-19
165 - rozwiń 17/2022 - Brak odpowiedzi na pismo złożone przez mieszkańca Kożuchowa. zapytanie Zygmunt Muszyński 2022-06-06 2022-06-07
164 - rozwiń 16/2022 - udostępnienia nagrań z sesji Rady Powiatu Nowosolskiego zapytanie Przemysław Ficner 2022-05-12 2022-05-20
163 - rozwiń 15/2022 - petycji złożonej do Starosty Nowosolskiego dot. składowiska w Zakęciu zapytanie Andrzej Ziarek 2022-04-20 2022-04-26
162 - rozwiń 14/2022 - rekultywacji w Mirocinie Dolnym zapytanie Zygmunt Muszyński 2022-04-19 2022-04-25
161 - rozwiń 13/2022 - nt. planowanych remontów w ZSP nr 5 w Kożuchowie zapytanie Paweł Zwolski 2022-03-25 2022-04-11
160 - rozwiń 12/2022 - Przyjęcie uchodźców z Ukrainy na skutek wojny zapytanie Zygmunt Muszyński 2022-02-25 2022-03-02
159 - rozwiń 11/2022 - Rekultywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym zapytanie Zygmunt Muszyński 2022-02-15 2022-02-24
158 - rozwiń 10/2022 - Koryto rzeki "Biała Woda" w Rejowie zapytanie Grzegorz Zwarycz 2022-02-14 2022-02-24
157 - rozwiń 9/2022 - Droga powiatowa 1035F w Rejowie zapytanie Grzegorz Zwarycz 2022-02-14 2022-02-25
156 - rozwiń 8/2022 - Etap prac zainicjowanych interpelacjami w roku 2021 zapytanie Grzegorz Zwarycz 2022-02-14 2022-02-25
155 - rozwiń 7/2022 - Wyczyszczenie koryta rzeki "Biała Woda" w Popęszycach interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-02-14 2022-02-24
154 - rozwiń 6/2022 - Naprawa pobocza drogi powiatowej nr 1433S Nowe Miasteczko - Konin - Borów Wielki interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-02-14 2022-02-25
153 - rozwiń 5/2022 - Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1435F z ul. Kolejową w Bytomiu Odrz. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-02-14 2022-02-25
152 - rozwiń 4/2022 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1032F Bytom Odrz. - Miłaków interpelacja Grzegorz Zwarycz 2022-02-14 2022-02-25
151 - rozwiń 3/2022 dot. zagrożenia wycięcia alei starych drzew między Otyniem i Zatoniem interpelacja Przemysław Ficner 2022-02-09 2022-02-22
150 - rozwiń 2/2022 - Inwestycja dot. obwodnicy Konradowa interpelacja Bogumiła Gramza 2022-01-13 2022-01-27
149 - rozwiń 1/2022 - Rekulywacja składowiska odpadów w Mirocinie Dolnym. zapytanie Zygmunt Muszyński 2022-01-10 2022-01-25
148 - rozwiń 55/2021 - Zorganizowanie spotkania w sprawie odbudowy rzeki - Kanał Kożuszna. interpelacja Zygmunt Muszyński 2021-11-26 2021-12-07
147 - rozwiń 54/2021 - Podanie wyników badań rekultywowanego terenu w Mirocinie Dolnym. zapytanie Zygmunt Muszyński 2021-11-26 2021-12-01
146 - rozwiń 53/2021 - Podjęcie rozmów z Nadleśnictwem Głogów w sprawie drogi powiatowej Nr 1014 F. interpelacja Marcin Kula 2021-11-25 2021-12-08
145 - rozwiń 52/2021 - Naprawa uszkodzeń ścieżki rowerowej interpelacja Marcin Kula 2021-11-25 2021-12-06
144 - rozwiń 51/2021 - Przedłużenie barierki bezpieczeństwa przy wyjeździe z KP PSP w Nowej Soli. interpelacja Jarosław Intek 2021-11-23 2021-12-01
143 - rozwiń 50/2021 - Wnioski do budżetu na 2022 rok. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2021-11-17 2021-11-29
142 - rozwiń 49/2021 - Organizacja opieki nocnej i świątecznej dla zwierząt. interpelacja Marcin Kula 2021-11-08 2021-11-22
141 - rozwiń 48/2021 - Rekultywacja składowiska w Mirocinie Dolnym. zapytanie Zygmunt Muszyński 2021-11-05 2021-11-19
140 - rozwiń 47/2021 - Obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-10-21 2021-11-04
139 - rozwiń 46/2021 - Remont drogi powiatowej nr 1050F relacji Książ Śląski - Czasław. interpelacja Andrzej Staroszczuk 2021-09-27 2021-10-06
138 - rozwiń 45/2021 - Oczyszeczenie pasa drogi 1038F Nowe Miasteczko - Borów Polski - Borów Wielki interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-08 2021-09-13
137 - rozwiń 44/2021 - Udostępnienie projektu przebudowy drogi powiatowej 1435F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-16
136 - rozwiń 43/2021 - Wody opadowe na drodze powiatowej (ulica Ogrodowa) w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-13
135 - rozwiń 42/2021 - Zapadający się chodnik przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-10
134 - rozwiń 41/2021 - Udostępnienie przystanku (Nowa Sól ul. Chałubińskiego) przewoźnikom. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-06
133 - rozwiń 40/2021 - Powiększające się zapadnięcie drogi powiatowej 1435F relacji Nowe Miasteczko-Bytom Odrzański. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-09-02 2021-09-16
132 - rozwiń 39/2021 - Remont oraz przebudowa drogi powiatowej 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina. interpelacja Andrzej Staroszczuk 2021-09-01 2021-09-06
131 - rozwiń 38/2021 - Emisja substancji niekorzystnych dla środowiska w Zakęciu. zapytanie Bogumiła Gramza 2021-08-24 2021-09-06
130 - rozwiń 37/2021 - Naprawa wjazdu na drogę powiatową w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-23 2021-08-29
129 - rozwiń 36/2021 - Budowa chodnika oraz remot nawierzchni drogi powiatowej 1032F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-23 2021-08-03
128 - rozwiń 35/2021 - Zapytanie o etap prac zainicjowanych interpelacjami. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-27
127 - rozwiń 34/2021 - Naprawa pobocza na drodze powiatowej 1433F (Nowe Miasteczko - Konin - Borów Wielki) interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-27
126 - rozwiń 33/2021 - Przecinka drzew przy pasie drogowym w Bytomiu Odrzańskim interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-27
125 - rozwiń 32/2021 - Montaż lustra drogowego w Bytomiu Odrzańskim interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-07-14 2021-07-22
124 - rozwiń 31/2021 - Ujęcie w Programie Rządowego Funduszu Polski Ład zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej łączącej Gminę Bytom Odrzański z Miastem Nowa Sól interpelacja Jarosław Intek 2021-07-19 2021-08-02
123 - rozwiń 30/2021 - Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Ciepielowskiej i Leśnej w miejscowości Nowe Żabno interpelacja Przemysław Ficner 2021-07-06 2021-07-14
122 - rozwiń 29/2021 - Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Odrzańskiej i Szerokiej w miejscowości Kielcz interpelacja Przemysław Ficner 2021-07-06 2021-07-15
121 - rozwiń 28/2021 - Wnoisek o rozwiązanie problemu z wodami opadowymi przy drogdze powiatowej w Miłakowie. wniosek Marcin Kula 2021-06-23 2021-07-29
120 - rozwiń 27/2021 - Propagowanie szczepień. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2021-06-18 2021-07-02
119 - rozwiń 26/2021 - Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin. interpelacja Przemysław Ficner 2021-06-18 2021-06-22
118 - rozwiń 25/2021 - Udzielenie odpowiedzi na pytania dot. decyzji w sprawie odszkodowania. interpelacja Paweł Zwolski 2021-05-28 2021-06-07
117 - rozwiń 24/2021 - Montaż progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Bulin. interpelacja Zygmunt Muszyński 2021-05-27 2021-06-07
116 - rozwiń 23/2021 - Reorganizacja w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli. interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-05-18 2021-05-25
115 - rozwiń 22/2021 - Zgoda i koszty akcji happeningowej interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-05-06 2021-05-11
114 - rozwiń 21/2021 - Utworzenie powiatowego (masowego) punktu szczepień przeciwko COVID-19. interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-04-19 2021-04-21
113 - rozwiń 20/2021 - Rok 2021, rokiem Cypriana Kamila Norwida. wniosek Krzysztof Galerczyk 2021-04-01 2021-04-12
112 - rozwiń 19/2021 - Transport międzygminny. wniosek Krzysztof Galerczyk 2021-04-01 2021-04-07
111 - rozwiń 18/2021 - Hałda odpadów na terenie Dozametu. wniosek Krzysztof Galerczyk 2021-04-01 2021-04-16
110 - rozwiń 17/2021 - Naprawa pobocza drogi woj. 292 relacji Bytom Odrzański - Nowa Sól. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-03-31 2021-04-06
109 - rozwiń 16/2021 - Wniosek o modernizację szlaków rowerowych na terenie powiatu. wniosek Marcin Kula 2021-03-29 2021-04-09
108 - rozwiń 15/2021 - Wniosek o ustanowienie powiatowego budżetu obywatelskiego. wniosek Marcin Kula 2021-03-22 2021-03-31
107 - rozwiń 14/2021 - Organizacja posiedzeń i sesji Rady Powiatu w sposób stacjonarny. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-17
106 - rozwiń 13/2021 - Przesłanie kopii zawiadomienia skierowanego do prokuratury w sprawie skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
105 - rozwiń 12/2021 - Nierówności poboczy drogi relacji Ciepielów-Wrociszów i Ciepielów-Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
104 - rozwiń 11/2021 - Nierówności drogi pomiędzy Starą Wsią i Kiełczem. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
103 - rozwiń 10/2021 - Nierówności pobocza drogi w Nowym Żabnie oraz drogi relacji Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2021-03-10 2021-03-15
102 - rozwiń 9/2021 - Wydatkowanie środków finansowych na ogłoszenia prasowe i reklamy w latach 2019-2020. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-03-10 2021-03-22
101 - rozwiń 8/2021 - Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-03-04 2021-03-29
100 - rozwiń 7/2021 - Nabór wniosków o dotację na realizację programu szczepień p-ko grypie dla seniorów. interpelacja Mariusz Stokłosa 2021-03-01 2021-03-10
99 - rozwiń 6/2021 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1435F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-02-04 2021-02-15
98 - rozwiń 5/2021 - Wyczyszczenie i regulacja koryta rzeczki Biała Woda. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-01-26 2021-02-05
97 - rozwiń 4/2021 - Naprawa pobocza drogi powiatowej Nr 1433S. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-01-25 2021-01-29
96 - rozwiń 3/2021 - Naprawa nawierzchni drogi powiatowej (była droga wojewódzka 293). interpelacja Grzegorz Zwarycz 2021-01-22 2021-01-29
95 - rozwiń 2/2021 - Przekazanie lokalizacji punktów badań na obecność koronawirusa. interpelacja Przemysław Ficner 2021-01-07 2021-01-13
94 - rozwiń 1/2021 - Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2021-01-07 2021-01-13
93 - rozwiń 53/2020 - Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej Kożuchów - Sokołów. interpelacja Alina Śmigiel 2020-12-31 2021-01-08
92 - rozwiń 52/2020 - Montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej Nr 3007F w Kożuchowie. interpelacja Alina Śmigiel 2020-12-31 2021-01-07
91 - rozwiń 51/2020 - Uporządkowanie pobocza drogi powiatowej Kożuchów - Solniki - Dziadoszyce. interpelacja Alina Śmigiel 2020-12-31 2021-01-08
90 - rozwiń 50/2020 - Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP i PSP. interpelacja Jarosław Intek 2020-11-27 2020-12-11
89 - rozwiń 49/2020 - Przywrócenie możliwości zatrzymywania się transportu publicznego na przystanku przy ulicy Chałubińskiego (Przychodnia) w Nowej Soli interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-10-30 2020-11-04
88 - rozwiń 48/2020 - Zapytanie na jakim etapie znajdują się prace, które wskazano w odpowiedziach na interpelacje. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2020-10-15 2020-11-26
87 - rozwiń 47/2020 - Woda zalegająca na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej 293. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-10-15 2020-11-26
86 - rozwiń 46/2020 - Sfinansowanie testów na obecność koronawirusa dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych. interpelacja Mariusz Stokłosa 2020-10-15 2020-10-27
85 - rozwiń 45/2020 - Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Krętej w Nowej Soli. interpelacja Mariusz Stokłosa 2020-10-08 2020-10-14
84 - rozwiń 44/2020 - WNIOSEK DO BUDŻETU / Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Stany przy drodze powiatowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-09-30
83 - rozwiń 43/2020 - Wykonanie chodnika w miejscowości Lipiny przy drodze powiatowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
82 - rozwiń 42/2020 - Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej: między końcem miejscowości Lubieszów, a zjazdem do drogi gminnej w kierunku Starego Stawu. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
81 - rozwiń 41/2020 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej pomiędzy Niedoradzem i Otyniem. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
80 - rozwiń 40/2020 - Wykonanie oznakowania poziomego określającego zarys jezdni na drodze powiatowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-07
79 - rozwiń 39/2020 - Montaż spowalniaczy poziomych na drogach powiatowych w miejscowości Wrociszów. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-07
78 - rozwiń 38/2020 - Moderniazacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Lelechów wraz z mostem. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
77 - rozwiń 37/2020 - Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Sokołów. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
76 - rozwiń 36/2020 - Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej relacji Ciepielów - Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
75 - rozwiń 35/2020 - Prośba o modernizację drogi w miejscowości Broniszów. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
74 - rozwiń 34/2020 - Prośba o przebudowę drogi finansowej w miejscowości Chełmek. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-25 2020-10-08
73 - rozwiń 33/2020 - Wycięcie drzewa na skraju jezdni w sąsiedztwie budynku mieszkalnego w miejscowości Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-22 2020-10-02
72 - rozwiń 32/2020 - Montaż dodatkowych znaków kierunkowych przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Żabno. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-22 2020-09-24
71 - rozwiń 31/2020 - Dokończenie ciągu pieszo-rowerowego Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2020-09-22 2020-10-08
70 - rozwiń 30/2020 - Uszkodzenia nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Kożuchów - Nowa Sól. interpelacja Paweł Zwolski 2020-09-22 2020-10-07
69 - rozwiń 29/2020 - Udrożnienie i wyczyszczenie koryta rzeki Biała Woda. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-09-14 2020-09-17
68 - rozwiń 28/2020 - Naprawa nawierzchni skrzyżownia drogi powiatowej 1430F z drogą wojewódzką 283. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-09-07 2020-09-08
67 - rozwiń 27/2020 - Wyznaczenie przejścia dla pieszych w Nowej Soli przy ul. Południowej. zapytanie Mariusz Stokłosa 2020-09-03 2020-09-10
66 - rozwiń 26/2020 - Funkcjonawanie komunikacji publicznej w okresie pandemii. interpelacja Marcin Kula 2020-08-24 2020-08-31
65 - rozwiń 25/2020 - Finansowanie szczepień przeciwko grypie dla seniorów Powiatu. interpelacja Mariusz Stokłosa 2020-07-31 2020-08-12
64 - rozwiń 24/2020 - Stan techniczny chodnika przy drodze 2202F w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-28 2020-07-31
63 - rozwiń 23/2020 - Zmiana organizacji ruchu odcinek ulicy Żeromskiego w Kożuchowie. interpelacja Zygmunt Muszyński 2020-07-22 2020-08-05
62 - rozwiń 22/2020 - Podjęcie działań zmierzających do remontu drogi wojewódzkiej 283 (odcinek od Rejowa). interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-20 2020-08-04
61 - rozwiń 21/2020 - Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Mirocin Górny. interpelacja Andrzej Staroszczuk 2020-07-17 2020-08-07
60 - rozwiń 20/2020 - Naprawa pobocza drogi powiatowej 1433 S. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-15 2020-07-24
59 - rozwiń 19/2020 - Zapytanie o etap prac zainicjowanych wcześniejszymi interpelacjami. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2020-07-14 2020-07-16
58 - rozwiń 18/2020 - Opryski na komary na terenie powiatu. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-07-14 2020-07-21
57 - rozwiń 17/2020 - Dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla OSP Kożuchów interpelacja Zygmunt Muszyński 2020-05-29 2020-06-05
56 - rozwiń 16/2020 - Stan chodnika położonego wzdłuż drogi powiatowej 1032F (Bytom Odrz.-Wierzbnica-Miłaków). interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-04-27 2020-04-30
55 - rozwiń 15/2020 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Wierzbnica przy drodze powiatowej 1032F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-04-22 2020-04-30
54 - rozwiń 14/2020 - Zastosowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu w miejscowości Nowe Miasteczko - ul. Marcinkowskiego z drogą powiatową nr 1036F. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-04-22 2020-04-30
53 - rozwiń 13/2020 - ZAPYTANIE nt. udzielonej pomocy rzeczowej jednostkom organizacyjnym powiatu w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. zapytanie Mariusz Stokłosa 2020-04-15 2020-04-27
52 - rozwiń 12/2020 - ZAPYTANIE nt. aktualnej sytuacji Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli w związku z COVID-19. zapytanie Andrzej Ziarek 2020-03-30 2020-04-02
51 - rozwiń 11/2020 - Wycięcie drzewa w miejscowości Nowe Żabno przy posesji nr 2. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
50 - rozwiń 10/2020 - Przegląd stanu technicznego ścieżki rowerowej. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-19
49 - rozwiń 9/2020 - Naprawa jezdni przy posesji nr 5 w Nowym Żabnie. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
48 - rozwiń 8/2020 - Nawierzchnia drogi relacji Stara Wieś - Kiełcz. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
47 - rozwiń 7/2020 - Droga powiatowa w miejscowości Wrociszów (w kierunku Ciepielowa). interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-18
46 - rozwiń 6/2020 - Dokończenie ciągu pieszo-rowerowego relacji Nowe Żabno - Nowa Sól oraz naprawa nawierzchni drogi powiatowej relacji Nowe Żabno - Nowa Sól. interpelacja Przemysław Ficner 2020-03-10 2020-03-19
45 - rozwiń 5/2020 - Naprawa muru oporowego na drodze powiatowej 1036F Nowe Miasteczko - Bukowica. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-03-04 2020-03-17
44 - rozwiń 4/2020 - Remont drogi powiatowej nr 1014F w miejscowości Bielawy. interpelacja Marcin Kula 2020-02-13 2020-02-26
43 - rozwiń 3/2020 - Wniosek o zakup defibrylatora AEG do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-02-11 2020-02-21
42 - rozwiń 2/2020 - Nagrody i premie wypłacone w latach 2014-2020 kadrze kierowniczej Starostwa i jednostek podległych. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-02-11 2020-02-20
41 - rozwiń 1/2020 - Udostępnienie wykazu kontroli zewnętrznych w latach 2014-2020 interpelacja Grzegorz Zwarycz 2020-02-11 2020-02-20
40 - rozwiń Montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej 2207F w Bytomiu Odrzańskim przy ulicy Krzywoustego. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-27 2020-01-07
39 - rozwiń Montaż lustra drogowego, wykonanie progu zwalniającego, budowa instalacji oświetleniowej oraz uzupełnienie znaków drogowych przy drodze powiatowej nr 1033F w miejscowości Bonów. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-17 2019-12-27
38 - rozwiń Budowy podwyższonego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1032F w miejscowości Wierzbnica interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-12 2019-12-13
37 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212F z drogą wojewódzką 292 w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-12-11 2019-12-13
36 - rozwiń Przywrócenie możliwości zatrzymywania się transportu publicznego na przystanku przy ul. Chałubińskiego /droga powiatowa 3406F/ interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-11-18 2033-05-11
35 - rozwiń Remont mostu na drodze powiatowej 1036F Nowe Miasteczko – Żuków oraz zły stan drogi od mostu do miejscowości Żuków. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-11-18 2019-11-28
34 - rozwiń Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej nr 1049F w Mirocinie Górnym, Średnim i Dolnym. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-10-25 2019-11-05
33 - rozwiń Poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 1048F w Mirocinie Górnym. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-10-25 2019-10-31
32 - rozwiń Zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przy wyjeździe z KP PSP w Nowej Soli. interpelacja Łukasz Kempa 2019-10-25 2019-11-12
31 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie oznakowania poziomego Nowa Sól - Lipiny interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
30 - rozwiń wniosek do budżetu / budowa ścieżki pieszo - rowerowej Niedoradz - Otyń interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
29 - rozwiń wniosek do budżetu / budowa ścieżki pieszo-rowerowej Bobrowniki - Otyń interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
28 - rozwiń wniosek do budżetu / dokończenie ścieżki rowerowej Nowe Żabno - Nowa Sól interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
27 - rozwiń wniosek do budżetu / modernizacja drogi Ciepielów - Nowe Żabno - Nowa Sól interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
26 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie chodnika pomiędzy Lubieszowem a zjazdem do Starego Stawu interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
25 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Okopiec interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
24 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie chodnika lub ścieżki w Stanach interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
23 - rozwiń wniosek do budżetu / wykonanie chodnika w Lipinach interpelacja Przemysław Ficner 2019-10-09 2019-10-11
22 - rozwiń Budowa chodnika w miejscowości Stypułów przy drodze powiatowej 1043F. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-09-27 2019-10-10
21 - rozwiń Termin rozpoczęcia remontu drogi woj. 293, odcinek Bytom Odrzański - Nowe Miasteczko interpelacja Jarosław Intek 2019-08-29 2019-09-09
20 - rozwiń Środki finansowe przeznaczone na ogłoszenia i promocje w latach 2014-2019. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-08-22 2019-09-02
19 - rozwiń Wnioski i inwesycje do Funduszu Dróg Samorządowych. interpelacja Grzegorz Zwarycz 2019-08-22 2019-09-02
18 - rozwiń Zanieczyszczenie lasu w okolicy Szpitala i zagrożenia z tym związane. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2019-06-28 2019-07-10
17 - rozwiń Obiekty sakralne w Rejestrze Zabytków i ich ochrona. interpelacja Krzysztof Galerczyk 2019-06-28 2019-07-01
16 - rozwiń Odbudowa rzeki Kanał Kożuszna. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-06-28 2019-07-04
15 - rozwiń Przebudowa CKZiU "Elektryk" zapytanie Marcin Kula 2019-06-21 2019-06-27
14 - rozwiń Prace remontowe na drodze powiatowej nr 3425F. zapytanie Grzegorz Zwarycz 2019-06-05 2019-06-12
13 - rozwiń II etap przebudowy drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków. interpelacja Jarosław Intek 2019-05-13 2019-05-21
12 - rozwiń Bezpieczeństwo na dawnej drodze nr 3 na odcinku Niedoradz - Nowa Sól interpelacja Bogumiła Gramza 2019-04-26 2019-05-13
11 - rozwiń Bezpieczeństwo wyjazdu z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej interpelacja Łukasz Kempa 2019-04-26 2019-05-13
10 - rozwiń Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej relacji Ciepielów-Nowe Żabno-Nowa Sól interpelacja Przemysław Ficner 2019-04-24 2019-05-13
9 - rozwiń Plan remontu i przebudowy dróg powiatowych zapytanie Przemysław Ficner 2019-03-22 2019-04-01
8 - rozwiń Rentowność poszczególnych oddziałów nowosolskiego szpitala oraz zapotrzebowanie dot. sprzętu i personelu interpelacja Zenobia Kubicka 2019-02-22 2019-03-06
7 - rozwiń Remont drogi powiatowej na odcinku Jesiona - Tatarki - Uście w kierunku granicy Powiatu Nowosolskiego interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-02-22 2019-03-06
6 - rozwiń Wykonanie "dywanika" na drodze powiatowej w miejscowości Okopiec interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
5 - rozwiń Wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej pomiędzy mostem na rzece Odrze a Lipinami interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
4 - rozwiń Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Stany interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
3 - rozwiń Podjęcie rozmów w celu montażu finansowego i kontynuacji przebudowy drogi powiatowej Buczków - Pyrnik interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
2 - rozwiń Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej między Lubieszowem a zjazdem do Starego Stawu interpelacja Przemysław Ficner 2019-01-29 2019-02-11
1 - rozwiń Zorganizowanie spotkania na temat budowy obwodnicy Kożuchowa. interpelacja Zygmunt Muszyński 2019-01-11 2019-01-17