Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

51/2021 - Przedłużenie barierki bezpieczeństwa przy wyjeździe z KP PSP w Nowej Soli.

Numer: 144, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-11-23, data przekazania: 2021-11-23

W dniu 18.11.2021 r. odbyła się Komisja Bezpieczeństwa Rady Powiatu Nowosolskiego, na której został podjęty bardzo ważny temat odnośnie bezpieczeństwa młodzieży uczącej się w CKZiU, mieszkańców powiatu oraz PSP Nowa Sól. Sprawa dotyczy natychmiastowego przedłużenia barierek bezpieczeństwa przy przejściu między budynkiem A i B CKZiU a drogą alarmową PSP. Zwracam się o jak najszybsze załatwienie sprawy.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Intek radny KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2021-12-01

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 23.11.2021 r. w sprawie przedłużenia barierek przy wyjeździe z Komendy PSP w Nowej Soli w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, że tut. urząd wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

 

odpowiedź z dnia 31 grudnia 2021 r.  

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 23.11.2021 r. w sprawie przedłużenia barierek przy wyjeździe z Komendy PSP w Nowej Soli w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3463F ul. Staszica w Nowej Soli, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, że pozytywnie opiniuję zaproponowaną przez Pana zmianę stałej organizacji ruchu. W związku w powyższym tutejszy organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi o wprowadzenie  w/w zmiany organizacji ruchu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania