Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

13/2022 - nt. planowanych remontów w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Numer: 161, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-03-25, data przekazania: 2022-03-28

W związku z kolejnymi inwestycjami w infrastrukturę nowosolskich szkół w tym roku m.in.:

- remont ciągów komunikacyjnych obejmujących prace związane z wymianą instalacji elektrycznej, wymianą podłóg, malowaniu ścian i wymianie drzwi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

- remont toalet wraz z budową windy zewnętrznej w Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego

- modernizacja kompleksu pracowni w ZSP nr 2 i ZSP nr 4

- zgłoszenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na kolejne już prace remontowe w CKZiU związane z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły oraz budową łącznika.

Proszę o udzielenie odpowiedzi , czy Zarząd Powiatu bierze pod uwagę lub być może opracował plan na kolejne lata w których uwzględnił jakiekolwiek remonty mające na celu poprawę infrastruktury w budynku i zagospodarowanie terenu zewnętrznego w Szkole Ponadgimnazjalnej nr 5 w Kożuchowie.

Proszę również o przedstawienie kosztów jakie zostały poniesione na remonty w poszczególnych szkołach w latach 2018 - 2022.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Zwolski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Finansów i Budżetu, data odpowiedzi: 2022-04-11

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 26.03.2022 r., znak BR.0003.13.2022, Zarząd Powiatu informuje, iż remonty ujmowane są w § 4270 - zakup usług remontowych, które należą do zadań bieżących jednostki oraz są w kompetencji dyrektorów (kierowników jednostki).

W załączeniu przedstawiono wykaz poniesionych kosztów na remonty w poszczególnych szkołach w latach 2018 - 2022.

Wykaz poniesionych kosztów na remonty w poszczególnych szkołach w latach 2018 - 2022.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania