Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

16/2022 - udostępnienia nagrań z sesji Rady Powiatu Nowosolskiego

Numer: 164, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-05-12, data przekazania: 2022-05-12

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców proszę o udzielenie wyjaśnień, dlaczego na stronie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli nie są umieszczane nagrania z sesji Rady Powiatu Nowosolskiego zgodnie z wymogiem ustawowym  tj. art.15 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Ostatnie nagranie pochodzi z dnia 5 listopada 2021 r. Proszę także o wyjaśnienia, jakie skutki może rodzić niezastosowanie się do przepisów ustawy w tym przypadku.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Referat Informatyzacji i Cyfryzacji, data odpowiedzi: 2022-05-20

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą braku umieszczenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli nagrań z sesji Rady Powiatu, informuję co następuje.

Zgodnie z wymogiem ustawowym sesje w trakcie transmisji są archiwizowane na serwerze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. W związku z przystąpieniem naszego urzędu do wdrożenia nowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW, prace związane z umieszczeniem w BIP nagrań z obrad sesji zostały przesunięte do czasu zakończenia niezbędnych testów oraz prac przygotowawczych umożliwiających wdrożenie nowego systemu. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, na wniosek osób zainteresowanych w każdej chwili istniała możliwość udostępnienia kopii nagrań z sesji w trybie dostępu do informacji publicznej.

Na dzień 17 maja br. wszystkie zaległe sesje były dostępne na stronie BIP Starostwa.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania