Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

44/2022 - Rozważenie możliwości przekazania na rzecz Gminy Kożuchów działek 134/2 i 134/3.

Numer: 192, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-12-30, data przekazania: 2022-12-30

Proszę o rozważenie możliwości przekazania działki 134/2, 134/3 obręb 1 na rzecz Gminy Kożuchów. Ze wstępnych informacji przedstawionych przez Panią Sołtys Podbrzezia Dolnego, Burmistrz Kożuchowa wyraża chęć przejęcia w/w nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. Przejęcie tych nieruchomości miałoby na celu poprawę warunków wizerunkowych i estetycznych naszego miasta.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alina Śmigiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, data odpowiedzi: 2023-01-10

Odpowiadając na Pani interpelację dotyczącą rozważenia możliwości przekazania na rzecz Gminy Kożuchów działek nr 134/2 i 134/3, położonych w obrębie 0001 miasta Kożuchów, stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego, informuję, że działki te stały się własnością Powiatu Nowosolskiego na mocy decyzji Starosty Nowosolskiego nr 9/2019 z dnia 04.09.2019 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Aktualnie niniejsze działki znajdują się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli (zostały przejęte przez PZD podczas przebudowy ulicy Zygmuntowskiej) w związku z czym zwrócono się do tego podmiotu z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na powyższe, podmiot ten wskazał, że działki te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w/w drogi (kserokopia pisma w zał.).

Ponadto z wnioskiem w sprawie ewentualnego przejęcia tych działek lub ich części (w przypadku konieczności dokonania ich podziału) powinien wystąpić Burmistrz Gminy Kożuchów, jako przyszły właściciel w/w nieruchomości, gdyż Starosta Nowosolski nie posiada informacji, czy Organ ten jest faktycznie zainteresowany nabyciem działek nr 143/2 i 134/3, położonych w obrębie 0001 miasta Kożuchów.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania