Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

2/2023 - Wniosek dot. Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Numer: 194, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2023-01-18, data przekazania: 2023-01-18

Wniosek o podjęcie uchwały Zarządu Powiatu dot. możliwości przeprowadzenia procedury w sprawie informacji, ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Nowosolskiego.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu przed degradacją i niszczeniem. Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, może być przyznana podmiotom za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Powyższy program daje możliwość finansowania z budżetu państwa do 98 procent przy wkładzie własnym podmiotu 2 procent.

Wobec powyższego proszę o podjęcie stosownej uchwały oraz procedury umożliwiającej składanie wniosków do w/w programu rządowego. Dobrym przykładem wspierania podmiotów, jest Uchwała Nr 566/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku, która została podjęta przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego

https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski/informacja-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow-na-dofinansowanie-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacych-sie-w-gminnej-ewidencji-zabytkow-polozonych-na-terenie-powiatu-swiebodzinskiego

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alina Śmigiel radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Wieloosobowe Stanowisko do Spraw obsługi Biura Rady i Zarządu, data odpowiedzi: 2023-01-31

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 18 stycznia 2023 r. uprzejmie informuję, iż Zarząd Powiatu Nowosolskiego na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu nowosolskiego.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego naboru znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania