Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

41/2021 - Udostępnienie przystanku (Nowa Sól ul. Chałubińskiego) przewoźnikom.

Numer: 134, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-02, data przekazania: 2021-09-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2021-09-06