Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

41/2021 - Udostępnienie przystanku (Nowa Sól ul. Chałubińskiego) przewoźnikom.

Numer: 134, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-02, data przekazania: 2021-09-02

W związku z informacjami przekazanymi radnym podczas wspólnego posiedzenia komisji z dnia 24 sierpnia br. oraz sesji rady powiatu dnia 27 sierpnia, przez Przewodniczącą Powiatowej Rady Seniorów Panią Halinę Napieralską - Pruską o pozytywnym rozwiązaniu sprawy związanej z przywróceniem możliwości zatrzymywania się transportu publicznego wszystkim przewoźnikom na przystanku przy ulicy Chałubińskiego (przychodnia) w Nowej Soli proszę o potwierdzenie pisemnej informacji. Jako zarządcy drogi powiatowej który oddał przedmiotowy przystanek w zarządzie Miastu - Nowa Sól.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Starosta Nowosolski, data odpowiedzi: 2021-09-06

Urząd Miasta Nowa Sól

W załączeniu uprzejmie przesyłam według właściwości zapytanie radnego Pana Grzegorza Zwarycza w sprawie udostępnienia przewoźnikom przystanku przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli.

Jednocześnie proszę o przesłanie do wiadomości kopii udzielonej odpowiedzi.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania