Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grzegorz Zwarycz

Grzegorz Zwarycz

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność: KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Status: powołany - 21.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej stała Uchwała Nr II/17/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. członek
Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu stała Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego. przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VI kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
14 Prace remontowe na drodze powiatowej nr 3425F. zapytanie 2019-06-05 2019-06-12
19 Wnioski i inwesycje do Funduszu Dróg Samorządowych. interpelacja 2019-08-22 2019-09-02
20 Środki finansowe przeznaczone na ogłoszenia i promocje w latach 2014-2019. interpelacja 2019-08-22 2019-09-02
35 Remont mostu na drodze powiatowej 1036F Nowe Miasteczko – Żuków oraz zły stan drogi od mostu do miejscowości Żuków. interpelacja 2019-11-18 2019-11-28
36 Przywrócenie możliwości zatrzymywania się transportu publicznego na przystanku przy ul. Chałubińskiego /droga powiatowa 3406F/ interpelacja 2019-11-18 2033-05-11
37 Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212F z drogą wojewódzką 292 w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2019-12-11 2019-12-13
38 Budowy podwyższonego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1032F w miejscowości Wierzbnica interpelacja 2019-12-12 2019-12-13
39 Montaż lustra drogowego, wykonanie progu zwalniającego, budowa instalacji oświetleniowej oraz uzupełnienie znaków drogowych przy drodze powiatowej nr 1033F w miejscowości Bonów. interpelacja 2019-12-17 2019-12-27
40 Montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej 2207F w Bytomiu Odrzańskim przy ulicy Krzywoustego. interpelacja 2019-12-27 2020-01-07
41 1/2020 - Udostępnienie wykazu kontroli zewnętrznych w latach 2014-2020 interpelacja 2020-02-11 2020-02-20
42 2/2020 - Nagrody i premie wypłacone w latach 2014-2020 kadrze kierowniczej Starostwa i jednostek podległych. interpelacja 2020-02-11 2020-02-20
43 3/2020 - Wniosek o zakup defibrylatora AEG do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. interpelacja 2020-02-11 2020-02-21
45 5/2020 - Naprawa muru oporowego na drodze powiatowej 1036F Nowe Miasteczko - Bukowica. interpelacja 2020-03-04 2020-03-17
54 14/2020 - Zastosowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu w miejscowości Nowe Miasteczko - ul. Marcinkowskiego z drogą powiatową nr 1036F. interpelacja 2020-04-22 2020-04-30
55 15/2020 - Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Wierzbnica przy drodze powiatowej 1032F. interpelacja 2020-04-22 2020-04-30
56 16/2020 - Stan chodnika położonego wzdłuż drogi powiatowej 1032F (Bytom Odrz.-Wierzbnica-Miłaków). interpelacja 2020-04-27 2020-04-30
58 18/2020 - Opryski na komary na terenie powiatu. interpelacja 2020-07-14 2020-07-21
59 19/2020 - Zapytanie o etap prac zainicjowanych wcześniejszymi interpelacjami. zapytanie 2020-07-14 2020-07-16
60 20/2020 - Naprawa pobocza drogi powiatowej 1433 S. interpelacja 2020-07-15 2020-07-24
62 22/2020 - Podjęcie działań zmierzających do remontu drogi wojewódzkiej 283 (odcinek od Rejowa). interpelacja 2020-07-20 2020-08-04
64 24/2020 - Stan techniczny chodnika przy drodze 2202F w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2020-07-28 2020-07-31
68 28/2020 - Naprawa nawierzchni skrzyżownia drogi powiatowej 1430F z drogą wojewódzką 283. interpelacja 2020-09-07 2020-09-08
69 29/2020 - Udrożnienie i wyczyszczenie koryta rzeki Biała Woda. interpelacja 2020-09-14 2020-09-17
87 47/2020 - Woda zalegająca na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej 293. interpelacja 2020-10-15 2020-11-26
88 48/2020 - Zapytanie na jakim etapie znajdują się prace, które wskazano w odpowiedziach na interpelacje. zapytanie 2020-10-15 2020-11-26
89 49/2020 - Przywrócenie możliwości zatrzymywania się transportu publicznego na przystanku przy ulicy Chałubińskiego (Przychodnia) w Nowej Soli interpelacja 2020-10-30 2020-11-04
96 3/2021 - Naprawa nawierzchni drogi powiatowej (była droga wojewódzka 293). interpelacja 2021-01-22 2021-01-29
97 4/2021 - Naprawa pobocza drogi powiatowej Nr 1433S. interpelacja 2021-01-25 2021-01-29
98 5/2021 - Wyczyszczenie i regulacja koryta rzeczki Biała Woda. interpelacja 2021-01-26 2021-02-05
99 6/2021 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1435F. interpelacja 2021-02-04 2021-02-15
101 8/2021 - Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. interpelacja 2021-03-04 2021-03-29
102 9/2021 - Wydatkowanie środków finansowych na ogłoszenia prasowe i reklamy w latach 2019-2020. interpelacja 2021-03-10 2021-03-22
110 17/2021 - Naprawa pobocza drogi woj. 292 relacji Bytom Odrzański - Nowa Sól. interpelacja 2021-03-31 2021-04-06
125 32/2021 - Montaż lustra drogowego w Bytomiu Odrzańskim interpelacja 2021-07-14 2021-07-22
126 33/2021 - Przecinka drzew przy pasie drogowym w Bytomiu Odrzańskim interpelacja 2021-07-14 2021-07-27
127 34/2021 - Naprawa pobocza na drodze powiatowej 1433F (Nowe Miasteczko - Konin - Borów Wielki) interpelacja 2021-07-14 2021-07-27
128 35/2021 - Zapytanie o etap prac zainicjowanych interpelacjami. zapytanie 2021-07-14 2021-07-27
129 36/2021 - Budowa chodnika oraz remot nawierzchni drogi powiatowej 1032F. interpelacja 2021-07-23 2021-08-03
130 37/2021 - Naprawa wjazdu na drogę powiatową w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2021-07-23 2021-08-29
133 40/2021 - Powiększające się zapadnięcie drogi powiatowej 1435F relacji Nowe Miasteczko-Bytom Odrzański. interpelacja 2021-09-02 2021-09-16
134 41/2021 - Udostępnienie przystanku (Nowa Sól ul. Chałubińskiego) przewoźnikom. zapytanie 2021-09-02 2021-09-06
135 42/2021 - Zapadający się chodnik przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2021-09-02 2021-09-10
136 43/2021 - Wody opadowe na drodze powiatowej (ulica Ogrodowa) w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2021-09-02 2021-09-13
137 44/2021 - Udostępnienie projektu przebudowy drogi powiatowej 1435F. interpelacja 2021-09-02 2021-09-16
138 45/2021 - Oczyszeczenie pasa drogi 1038F Nowe Miasteczko - Borów Polski - Borów Wielki interpelacja 2021-09-08 2021-09-13
140 47/2021 - Obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2021-10-21 2021-11-04
143 50/2021 - Wnioski do budżetu na 2022 rok. zapytanie 2021-11-17 2021-11-29
152 4/2022 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1032F Bytom Odrz. - Miłaków interpelacja 2022-02-14 2022-02-25
153 5/2022 - Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1435F z ul. Kolejową w Bytomiu Odrz. interpelacja 2022-02-14 2022-02-25
154 6/2022 - Naprawa pobocza drogi powiatowej nr 1433S Nowe Miasteczko - Konin - Borów Wielki interpelacja 2022-02-14 2022-02-25
155 7/2022 - Wyczyszczenie koryta rzeki "Biała Woda" w Popęszycach interpelacja 2022-02-14 2022-02-24
156 8/2022 - Etap prac zainicjowanych interpelacjami w roku 2021 zapytanie 2022-02-14 2022-02-25
157 9/2022 - Droga powiatowa 1035F w Rejowie zapytanie 2022-02-14 2022-02-25
158 10/2022 - Koryto rzeki "Biała Woda" w Rejowie zapytanie 2022-02-14 2022-02-24
167 19/2022 - Naprawa pobocza drogi pow. 1435F w Królikowicach. interpelacja 2022-07-18 2022-07-25
168 20/2022 - Zaleganie wód opadowych na drodze powiatowej. interpelacja 2022-07-19 2022-08-02
169 21/2022 - Wycięcie zieleni zasłaniającej znaki drogowe na drodze powiatowej w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2022-07-19 2022-08-01
171 24/2022 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1033F Wierzbnica - Bonów. interpelacja 2022-08-11 2022-08-23
172 25/2022 - Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Wierzbnica. interpelacja 2022-08-11 2022-08-24
173 26/2022 - Likwidacja wzniesienia na drodze powiatowej 1038F (Nowe Miasteczko - Borów Polski). interpelacja 2022-08-11 2022-08-26
175 28/2022 - Spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego nt. sytuacji na rzece Odrze. zapytanie 2022-08-16 2022-08-23
178 23/2022 - Zapytanie nt. zalegania wód opadowych na drodze powiatowej w Bytomiu Odrzańskim [dot. interpelacji Nr 20/2022] zapytanie 2022-08-11 2022-08-25
179 31/2022 - Sfinansowanie transportu na Lubuskie Święto Plonów oraz ufundowanie nagród. wniosek 2022-08-31 2022-09-14
180 32/2022 - Stan chodnika drogi 1032F bytom Odrzański - Wierzbnica. interpelacja 2022-08-31 2022-09-06
181 33/2022 - Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. [nawiązuje do Nr 8/2021] zapytanie 2022-08-31 2022-09-05
182 34/2022 - Przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu dróg 1433F i 1038F. interpelacja 2022-09-05 2022-09-07
187 39/2022 - Oczyszczenie chodnika i zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w Miłakowie. interpelacja 2022-12-27 2023-01-04
188 40/2022 - Przycięcie gałęzi zasłaniających oświatlenie w Bytomiu Odrzańskim. interpelacja 2022-12-27 2023-01-04
189 41/2022 - Wody zalegające na skrzyżowaniu w Nowym Miasteczku. interpelacja 2022-12-27 2023-01-04
195 3/2023 - Udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze powiatowej Nowe Miasteczko - Borów Polski. interpelacja 2023-01-31 2023-02-10
196 4/2023 - Przycięcie drzew wzdłuż drogi powiatowej Nowe Miasteczko - Rejów interpelacja 2023-01-31 2023-02-10
204 12/2023 - Udostępnienie planu remontu dróg powiatowych w roku 2023. wniosek 2023-05-12 2023-05-24
205 13/2023 - Stan pobocza drogi powiatowej w Borowie Wielkim interpelacja 2023-05-12 2023-05-19
206 14/2023 - Stan drogi powiatowej w Borowie Wielkim interpelacja 2023-05-12 2023-05-19
207 15/2023 - Naprawa pobocza drogi powiatowej 1435F w Królikowicach interpelacja 2023-05-12 2023-05-19
208 16/2023 - Rozważenie możliwości zlokalizowania przystanku autobusowego przy drodze powiatowej 1032F. interpelacja 2023-05-15 2023-05-17
209 17/2023 - Etap prac zainicjowanych interpelacjami. interpelacja 2023-05-17 2023-05-22
211 19/2023 - Koszenie traw i chwastów na skrzyżowaniu w Borowie Wielkim. interpelacja 2023-06-02 2023-06-07
212 20/2023 - Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej 1433F. interpelacja 2023-06-07 2023-06-20
214 22/2023 - Wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dot. Chrzcielnicy w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Nowym Miasteczku. interpelacja 2023-08-10 2023-08-23
215 23/2023 - Stan chodnika drogi 1032F Bytom Odrzański - Wierzbnica. interpelacja 2023-08-10 2023-08-22
224 32/2023 - Woda zalegająca na drodze powiatowej 1035F Nowe Miasteczko - Rejów. interpelacja 2023-11-23 2023-12-05
225 33/2023 - Oczyszczenie pasa drogi powiatowej 1033F w kierunku Bonowa. interpelacja 2023-11-23 2023-12-05

Głosowania - VI kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-06 15:32:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2018 rok. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:33:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:41:08 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:46:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:50:36 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2018-12-06 15:52:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 09:16:37 Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 09:17:53 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 10:21:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2019 - z autopoprawką nr 2. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2019-01-11 10:55:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - z autopoprawką. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-01-11 10:59:31 Przyjęcie Planu Pracy Rady na rok 2019. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:18:26 Przyjęcie porządku obrad. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:22:35 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:29:43 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/25/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:34:03 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - numer druku - 0520/26/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:37:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 r. - numer druku - 0520/27/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:43:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - numer druku - 0520/28/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 09:54:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2019 - numer druku - 0520/29/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:13:26 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego - numer druku - 0520/30/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2019-02-22 10:36:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie - numer druku - 0520/31/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:38:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie - numer druku - 0520/33/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:40:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli - numer druku - 0520/34/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:42:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli - numer druku - 0520/35/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:51:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji przebudowy dróg wojewódzkich polegającej na budowie ścieżki rowerowej - numer druku - 0520/36/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:56:30 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Otyń - numer druku - 0520/37/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 10:58:54 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie gminy Nowe Miasteczko - numer druku - 0520/38/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:14:44 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego na rok 2019. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:20:11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/39/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:37:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/40/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 11:44:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosolskiego do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/41/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-02-22 12:19:18 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - numer druku - 0520/42/2019/R. V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2019-02-22 11:36:03 Wniosek o zwiększenie liczby przedstawicieli wchodzących w skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli do 4 V sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 10:42:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 - numer druku - 0520/43/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 10:47:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 - numer druku - 0520/44/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 10:51:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Zielonej Górze Powiat Nowosolski - numer druku - 0520/45/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:03:15 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Otyń z udziałem PKP PLK SA przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat.C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat.C w km 135,529 i kat.D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” - numer druku - 0520/46/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:12:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok - numer druku - 0520/47/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:15:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 - numer druku - 0520/48/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:17:13 Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich - numer druku - 0520/49/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:26:53 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowej Soli - numer druku - 0520/50/2019/R. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 10:02:06 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 09:17:18 Przyjęcie komisji skrótacyjnej VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 11:19:46 Wniosek o zwiększenie liczby reprezentatów VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-03-29 Przyjęcie porządku obrad. VI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:20:15 Przyjęcie protokołu z VI sesji. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:26:01 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego – nr druku 0520/51/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:31:36 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego – nr druku 0520/52/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:37:30 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxx dotyczącej niewywiązania się przez dyrekcję ZSP nr 5 w Kożuchowie z zapisów regulaminu Turnieju Gier Sieciowych „CS:GO” – nr druku 0520/53/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:39:29 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi XXXXXXXXXXXXXX dotyczącej odmowy wykonania świadczenia przez Wielospecjalistyczny Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli oraz Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Kościuszki w Nowej Soli – nr druku 0520/54/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-04-26 09:42:47 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dotyczącej funkcjonowania Oddziału Dziecięcego WS SP ZOZ w Nowej Soli – nr druku 0520/55/2019. VII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-16 16:22:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli i zwołania jej pierwszego posiedzenia. VIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-05-31 08:49:24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego - nr druku 0520/58/2019 IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego przeciw
2019-05-31 09:28:14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2018 rok - nr druku 0520/59/2019 IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2019-05-31 09:34:18 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2018 rok - nr druku 0520/60/2019 IX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego przeciw
2019-06-13 16:18:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie. X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:21:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:24:30 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:14:42 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-13 16:42:10 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli X sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:06:42 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:13:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:20:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Publicznego Technikum dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:22:06 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:23:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:24:21 Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:25:41 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:27:13 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:28:03 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:28:46 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:29:26 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:30:09 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Nowej Soli poprzez przeniesienie jego siedziby. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:31:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/154/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie połączenia szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:31:45 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:32:40 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:33:41 Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:34:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Nowosolskiego od dnia 1 września 2019 r. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-06-28 09:39:15 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. XI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2019-08-30 09:07:10 Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-08-30 09:09:38 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-08-30 09:15:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019. XII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:13:55 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:21:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok (4R). XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:24:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 (4W). XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:28:56 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i doposażenia infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli” oraz „Pływalnia kryta Solan – Centrum Sportu w Nowej Soli”. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2019-09-27 08:35:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:39:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowym jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:41:56 Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:46:33 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum im. Włodzimierza Krukowskiego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:47:48 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:49:01 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:49:47 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:50:32 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:51:28 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Włodzimierza Krukowskiego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:52:12 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:52:53 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:53:42 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Publicznego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:54:28 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:06:20 Rozpatrzenie wniosku o rozszerzenie porządku obrad. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-09-27 08:32:49 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. XIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:11:52 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:21:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok (5-R). XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:27:44 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Przyszłości, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli”. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2019-10-25 09:30:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019-2033 (6-W). XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2019-10-25 09:33:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII//154/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie połączenia szkół i placówek w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:36:31 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Nowej Soli. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:38:51 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Nowej Soli. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-10-25 09:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. XIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:02:58 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:18:53 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań w zakresie uporządkowania sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:22:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego na rzecz Gminy Nowa Sól – Miasto. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:25:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nowosolski, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:28:27 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego w prawo własności. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:30:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:33:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:36:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-11-29 10:40:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. XV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 08:11:13 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 08:50:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2020 – z autopoprawką. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2019-12-20 09:05:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020 – 2033 – z autopoprawką. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2019-12-20 09:13:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2019 rok. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:16:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2019 – 2033. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:21:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2019-12-20 09:24:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 09:07:42 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 09:10:26 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 09:19:41 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 10:27:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-01-24 10:54:26 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 10:56:19 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 11:01:51 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-01-24 11:04:18 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. XVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-02-28 08:10:00 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:15:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosolskiego, w użytkowaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:20:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:23:31 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2020. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:26:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:28:32 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2033. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:31:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:32:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:34:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:36:13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-02-28 08:39:48 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wg właściwości petycji. XVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:47:15 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:51:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmian do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:53:01 Podjęcie uchwały o wzajemnej współpracy i współdziałaniu w zakresie rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu nowosolskiego oraz Miasta Zielonej Góry. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:54:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020 – 2025”. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:55:14 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020–2023”. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-04-09 16:56:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowosolskiego na lata 2020–2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. XX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 10:09:31 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 09:20:15 Rozszerzenie porządku obrad. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-05-29 10:05:10 Rozszerzenie porządku obrad. XXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-06-26 10:03:08 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2020-06-26 10:35:40 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2019. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-06-26 10:44:02 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2019 rok. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2020-06-26 09:22:31 Przyjęcie APELU w sprawie rekultywacji wysypiska odpadów w Bobrownikach. XXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-08-28 09:21:14 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:22:24 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:24:43 Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:26:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020r ok XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:28:24 Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:30:01 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:32:06 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:33:41 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:35:20 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:37:08 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. [ NR DRUKU 0520/163/2020] XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:39:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:41:22 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie powiatu nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:42:56 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie powiatu nowosolskiego. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:44:54 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli”, oraz uporządkowania na potrzeby inwestycji sieci dróg. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2020-08-28 09:46:30 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg położonych na terenie miasta Nowa Sól. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 09:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Regionalnego w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-08-28 10:22:01 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości XXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2020-09-25 09:31:46 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:46:15 Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:49:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:53:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok z AUTOPOPRAWKĄ XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-09-25 09:55:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-09-25 09:57:33 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja i doposażenie infrastruktury dydaktycznej i warsztatowej w CKZiU w Nowej Soli” oraz „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu Gimnazjum Nr 3 na Centrum Aktywności Społecznej CAS”. XXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-11-27 09:23:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:25:43 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w 2020 roku. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-11-27 09:27:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:29:25 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.” XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:31:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2021. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:32:58 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-11-27 09:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. XXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 11:10:46 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-12-18 12:24:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2021 – z autopoprawką. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-12-18 12:54:51 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021 – 2035 – z autopoprawką. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2020-12-18 13:00:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2020 rok. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 13:02:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2020-2035. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2020-12-18 13:06:13 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Nowej Soli poprzez przeniesienie jej siedziby. XXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-12 15:57:45 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Soli. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-01-29 09:13:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:16:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:24:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:30:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz.nr 175/23), stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:37:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej (dz. nr 175/24), stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-01-29 09:05:45 Rozszerzenie porządku obrad. XXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 09:05:41 Rozszerzenie porządku obrad. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 09:19:40 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-02-26 09:24:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 09:27:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-02-26 10:26:36 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:14:57 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-03-26 09:28:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:31:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021. [dotacja celowa na publiczny transport zbiorowy] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:34:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2021. [dotacja celowa na zadanie Centrum Aktywności Społecznej CAS”] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:37:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:42:18 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021". XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:45:38 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa – edycja 2021". XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:50:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [PZD] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:51:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [DPS] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:52:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [COPOW] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. [PUP] XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:57:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 10 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:58:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:59:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 12 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 10:00:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 14 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:04:35 Rozszerzenie porządku obrad. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:21:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1434F położonej na terenie gminy Otyń. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-03-26 09:23:31 Podjęcie uchwały w sprawie aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1433F i 1038F położonej na terenie gminy Nowe Miasteczko. XXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:07:52 Przyjęcie protokołów z XXVI, XXVII, XXVIII, XIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-05-28 09:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-05-28 09:32:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021–2035. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-05-28 09:36:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w trybie przetargowym. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:41:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:46:29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorze Kochanowo i Lubięcińskim. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:49:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 09:53:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/183/2012 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, dla którego Powiat Nowosolski pełni funkcję podmiotu tworzącego. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 10:02:29 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 10:05:46 Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole II stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 10:10:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika uchwały nr XXX/204/2021 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-05-28 10:35:16 Przyjęcie wniosku do Wojewody Lubuskiego. XXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-06-11 15:58:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-06-11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-06-11 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2020. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-06-11 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2020 rok. XXXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-06-29 14:28:42 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego XXXIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:06:29 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-08-27 09:24:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:28:38 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:36:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:41:27 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 09:48:38 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-08-27 10:21:54 Wyrażenie zgody na udzielanie głosu przedstawicielowi mieszkańców Mirocina Dolnego XXXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 09:23:43 Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 11:00:33 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” oraz przyjęcia jego Statutu. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-11-05 11:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 1022F położonej na terenie gminy Kolsko. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 11:07:50 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 11:10:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 11:35:39 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 09:09:40 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie apelu w sprawie ujęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa obwodnicy Kożuchowa - Etap I - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-4 oraz do drogi ekspresowej S-3” w regionalnym planie transportowym pn. ,,Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030” na liście przedsięwzięć priorytetowych – podstawowych. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 09:38:46 Podjęcie apelu w sprawie ujęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa obwodnicy Kożuchowa - Etap I - dojazd w kierunku węzła na autostradzie A-4 oraz do drogi ekspresowej S-3” w regionalnym planie transportowym pn. ,,Regionalny Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego z prognozą rozwoju do roku 2030” na liście przedsięwzięć priorytetowych – podstawowych. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 10:48:37 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-05 09:17:12 Zmiana kolejności porządku obrad. XXXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-26 09:52:34 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziałów środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-26 09:54:37 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-26 09:56:55 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związków związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-26 10:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-11-26 10:33:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-11-26 09:49:03 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowosolskiego. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-26 09:43:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-11-26 09:15:29 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowosolskiego oraz o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XXXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-12-17 14:05:47 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rok 2021. XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-03-25 09:20:37 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024. XLIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-03-25 09:39:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022. XLIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-03-25 09:42:05 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035. XLIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-03-25 10:07:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. XLIV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego przeciw
2022-04-26 17:51:18 Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa XLV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-04-26 17:58:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok XLV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-04-26 18:03:22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035 XLV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-05-30 17:15:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego przeciw
2022-05-30 17:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2021 XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego przeciw
2022-05-30 18:00:54 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2021 rok XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego przeciw
2022-05-30 18:24:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-05-30 18:26:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035 XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-05-30 18:29:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. (7-R) XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-05-30 18:32:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035 XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-05-30 16:20:04 Rozszerzenie porządku obrad. XLVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-06-24 12:32:27 Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Powiatu. XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-06-24 12:35:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-06-24 12:40:33 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-06-24 12:46:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-06-24 12:49:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035. XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-12-27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021-2035 XL nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-01-10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022 XLI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2021-02-23 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli. XXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2018-12-19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/234/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na rok 2018 III Sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-01-28 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-01-28 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-01-28 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-01-28 Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-06-24 Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól - Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego na obszarze zdegradowanym ODRA" XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022-2035. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-01-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. XLII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2022. XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok WS SP ZOZ w Nowej Soli. XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. /PZD/ XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. /DPS/ XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd. /COPOW/ XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-06-24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XLVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-02-25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. XLIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-08-26 09:30:46 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg położonych na terenie miasta Nowa Sól. XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-08-26 09:32:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych oraz praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowosolski. XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-08-26 09:46:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego Centralnego Miejskiego Szpitala Klinicznego Rady Miejskiej w Iwano-Frankiwsku, karetki pogotowia ratunkowego, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-08-26 09:22:43 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Niekomercyjnego Centralnego Miejskiego Szpitala Klinicznego Rady Miejskiej w Iwano-Frankiwsku, karetki pogotowia ratunkowego, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego. XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-08-26 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu. XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-08-26 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu. XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-08-26 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu. XLVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-09-30 07:47:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. XLIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-09-30 07:51:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035. XLIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-09-30 08:03:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2011 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom oświatowym jednostek Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i mieszkaniowego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. XLIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2022-09-30 08:10:01 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Nowosolskiego. XLIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-09-30 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. XLIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2022-10-28 09:45:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2022. L sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-10-28 09:47:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 - 2035. L sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-11-25 09:10:13 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-11-25 09:16:03 Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2021 rok. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-11-25 09:21:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-11-25 09:26:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-11-25 09:29:21 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-11-25 09:33:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-11-25 09:36:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022 – 2035. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-11-25 09:40:50 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. LI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-10-28 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu. L sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Witosa 18 w Nowej Soli wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. L sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-10-28 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023. L sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2021-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2022-2035. XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2021-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2021 rok. XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty. XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2021-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021. XXXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2022-12-16 09:09:48 Przyjęcie protokołów z XLIII, L oraz LI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. LII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-12-16 10:40:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2023. LII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-12-16 11:06:58 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035. LII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2022-12-16 11:12:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2022 rok. LII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 09:14:55 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 09:16:27 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 09:21:03 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-02-24 09:47:46 Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Włodzimierza Krukowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 09:50:28 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 09:53:23 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:38:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2023. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:41:29 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/303/2022 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:43:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:45:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:48:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PUP/. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:49:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PZD/. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:49:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /COPOW/. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:50:27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /DPS/. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-02-24 10:58:10 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2023-02-24 09:17:14 Uwzględnienie wniosku o zmianę kolejności w porządku obrad. LIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-16 16:14:21 Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. LIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-16 16:24:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Powiatu Nowosolskiego (Gmina Nowe Miasteczko). LIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-16 16:56:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Powiatu Nowosolskiego (Gmina Otyń). LIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-31 08:07:09 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-03-31 08:30:39 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-31 08:34:23 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosolskiego. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-31 08:38:08 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-31 08:40:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-31 08:47:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-03-31 08:49:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-03-31 08:52:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w roku 2023. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-03-31 09:50:51 Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowej Soli. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-03-31 09:53:36 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-03-31 08:03:36 Uwzględnienie wniosku o zmianę kolejności porządku obrad. LV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-04-28 09:16:28 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie stanowiska. LVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-04-28 09:20:19 Przyjęcie protokołów z LIV, LV i LVI sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. LVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-04-28 09:37:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-05-26 14:06:38 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. LVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-05-26 14:18:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Nowosolskiego. LVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-05-26 14:24:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-15 14:01:58 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2023-06-15 14:30:36 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2022. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-06-15 14:37:04 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2022 rok. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2023-06-15 14:40:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-15 09:27:51 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-15 11:06:00 Rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-15 12:53:44 Rozszerzenie porządku obrad o odwołanie Wiceprzewodniczącego. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-15 13:22:12 Rozszerzenie porządku obrad o powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosolskiego. LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:47:04 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:11:56 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:16:35 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:19:47 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:22:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:24:21 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:26:12 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:27:29 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:30:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:32:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:36:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowosolskiego na 2023 rok. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 12:10:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-06-30 12:11:58 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Starosty Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:28:16 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego (dot. Pana Andrzeja Ziarka). LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:30:20 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego (dot. Pana Krzysztofa Galerczyka). LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:31:28 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:32:50 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:34:20 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:35:22 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowosolskiego na 2023 rok. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:36:07 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 12:16:22 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej drogi nr 1051F położonej na terenie gminy Kożuchów, Nowa Sól i Otyń. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:37:58 Rozszerzenie prządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnego przebiegu istniejącej drogi powiatowej drogi nr 1051F położonej na terenie gminy Kożuchów, Nowa Sól i Otyń. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 10:40:58 Rozszerzenia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2023-06-30 10:45:31 Zatwierdzenie porządku obrad LX sesji Rady Powiatu. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-06-30 11:10:53 Uwzględnienie wniosku Pana Jarosława Suskiego o zmianę zapisu w paragrafie 3 uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pana Andrzeja Ziarka. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2023-06-30 11:20:53 Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. LX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-07-14 14:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2023. LXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2023-09-08 09:13:07 Przyjęcie protokołów z LIX (59), LX (60) oraz LXI (61) sesji Rady Powiatu. LXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-09-08 09:26:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LV/348/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. LXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-09-08 09:29:20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, lokalu użytkowego numer 15 w budynku przy ulicy Witosa 18 w Nowej Soli, wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości wspólnej, stanowiącej współwłasność Powiatu Nowosolskiego. LXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-09-08 09:37:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-09-08 09:40:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035. LXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-09-08 10:18:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowosolskiego do Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” w charakterze obserwatora. LXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2023-09-25 19:50:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LXIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2023-10-09 20:10:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2023. LXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-27 08:43:46 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowosolskiego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-27 08:50:04 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-10-27 08:52:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035. LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-10-27 09:06:19 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-10-27 09:28:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023. LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-09 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. LXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-09 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. LXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-09 Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. LXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-09 Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Rewizyjnej. LXV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023-2035. LXVI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 08:44:48 Przyjęcie protokołów z LXIII, LXIV, LXV i LXVI sesji Rady Powiatu. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-11-30 09:38:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 09:40:58 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 09:43:14 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 09:46:11 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 09:50:45 Podjęcie uchwały w sprawie zasad reprezentowania Powiatu Nowosolskiego w Związku Powiatów Lubuskich. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 09:55:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2023 rok. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 09:58:09 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2023 – 2035. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-11-30 08:40:50 Uwzględnienie wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego. LXIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2024. LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-10-27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Nowosolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024" LXVIII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-12-22 08:30:12 Przyjęcie protokołów z LXVII i LXVIII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-12-22 10:43:38 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-12-22 10:57:14 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2023-12-22 08:33:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/402/2023 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-12-22 08:35:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Nowosolskiego, w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-12-22 08:38:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-12-22 08:40:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Powiat Nowosolski nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2023-12-22 08:53:13 Przyjęcie Stanowiska w sprawie uniemożliwienia Radzie Powiatu Nowosolskiego wykonywania kompetencji nadanych ustawą. LXX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2024-01-26 08:18:38 Przyjęcie protokołów z XLIV i LXIX sesji Rady Powiatu Nowosolskiego. LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. wstrzymał się
2024-01-26 08:23:21 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wybranej firmie audytorskiej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024 Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2024-01-26 08:28:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2024-01-26 08:31:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035. LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2024-01-26 08:37:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. przeciw
2024-01-26 08:13:14 Rozszerzenie porządku obrad o przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2024-01-26 08:14:29 Uwzględnienie wniosku o wycofanie z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego. LXXI sesja Rady Powiatu Nowosolskiego. za
2024-03-01 16:14:35 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych mieszczących się przy Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie, ul. Szprotawska 19. LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-03-01 16:18:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PZD/. LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-03-01 16:20:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /PUP/. LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-03-01 16:21:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /DPS/. LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-03-01 16:23:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd /COPOW/. LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-03-01 16:29:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się
2024-03-01 16:32:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035. LXXII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego wstrzymał się