Przejdź do treści

Zygmunt Muszyński

Zdjęcie: Zygmunt Muszyński
Zdjęcie: Zygmunt Muszyński

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Klub Radnych Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe
Kontakt zygmuntadammuszynski@wp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2024-05-24
2 Komisja Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy stała 2024-05-24

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 10/2024 dot. zorganizowania spotkania nt. budowy obwodnicy Kożuchowa interpelacja 2024-06-14 2024-06-25
2 11/2024 dot. zorganizowania spotkania w sprawie odbudowy rzeki kanał Kożuszna interpelacja 2024-06-14 2024-06-21

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-24 10:03:17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:09:53 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:13:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:19:28 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:29:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:40:50 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:46:16 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:59:21 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 11:05:39 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-06-14 09:45:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:05:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2023. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:15:13 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:07:33 Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:13:07 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:17:14 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:23:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:28:35 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:22:26 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:30:39 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:04:16 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:13:03 uwzględnienie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:15:30 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:18:11 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za