Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

42/2021 - Zapadający się chodnik przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim.

Numer: 135, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-02, data przekazania: 2021-09-02

Na prośbę mieszkańców zwracam się z uprzejmą prośbą o naprawę nawierzchni zapadającego się chodnika przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim między wyjazdami z ulic: Sienkiewicza oraz Słoneczna. We wskazanym odcinku chodnika od wielu lat dochodzi do degradacji co w rezultacie doprowadziło do znacznego uszkodzenia nawierzchni chodnika oraz zapadnięcia się kostki brukowej. Zaistniałe deformacje zagrażają bezpieczeństwu użytkowników chodnika, dlatego proszę o interwencje. Fakt ten dokumentują załączone zdjęcia.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie i skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

/na dole strony znajdują się trzy fotografie chodnika/

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-10

Zawiadomienie o przekazaniu wg właściwości do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Odpowiedź ZDW z dnia 13.10.2021

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 02.09.2021 przekazaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli pismem nr PZD.0214.12.OD.2021 z dnia 10.09.2021 (wpłynęło 17.09.2021) w sprawie uszkodzonego chodnika przy ul. Kopernika w Bytomiu Odrzańskim, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze informuje, że naprawa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w Bytomiu Odrzańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słoneczną zostanie wykonana w najbardziej zdegradowanych miejscach w terminie do 26.11.2021r.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania