Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

42/2021 - Zapadający się chodnik przy ulicy Kopernika w Bytomiu Odrzańskim.

Numer: 135, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2021-09-02, data przekazania: 2021-09-02

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2021-09-10