Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

5/2022 - Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1435F z ul. Kolejową w Bytomiu Odrz.

Numer: 153, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-14, data przekazania: 2022-02-14

W imieniu użytkowników drogi zwracam się z prośbą o podjęcie działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z drogą powiatową 1435F w Bytomiu Odrzańskim.

Ustawienie wnioskowanego lustra jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, którzy wyjeżdżając z ulicy Kolejowej mają ograniczoną widoczność z uwagi na ukształtowanie terenu.

Wnoszę o przeanalizowanie ww. stanu i poprawę bezpieczeństwa.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-25

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego założoną w dniu 14.02.2022 roku w sprawie ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z drogą powiatową nr 1435F ulicą Ogrodową w miejscowości Bytom Odrzański informuję, że został opracowany projekt techniczny przebudowy skrzyżowania. W projekcie uwzględniono poprawę widoczności na skrzyżowaniu w/w ulic.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania