Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

9/2022 - Droga powiatowa 1035F w Rejowie

Numer: 157, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-02-14, data przekazania: 2022-02-14

W związku z pismem otrzymanym od Pani Sołtys wsi Rejów XX zwracam się z pytaniami:

- Czy Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli posiada więcej informacji nt. zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1035 F w miejscowości Rejów, ostatnie informacje udzielane przez Powiatowy Zarząd Dróg były we wrześniu 2019 r.

- Czy istnieje możliwość przyspieszenia prac nad tym projektem z uwagi na pogarszający się stan drogi, który doprowadza do zalegania wody na poboczach i podmakania zabudowań położonych przy lewej stronie drogi od kierunku Szosy Bytomskiej.

- Czy przewidziane jest wykonanie na terenie wsi progów zwalniających. (Jeżeli nie - to proszę uwzględnić taką potrzebę). Brak chodnika oraz nadmierna prędkość pojazdów stanowi bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2022-02-25

W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego złożonej w dniu 14.02.2022 roku w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1032F w miejscowości Rejów informuję, że projekt techniczny przebudowy drogi został opracowany. W projekcie uwzględniono wykonanie w miejscowości Rejów progów zwalniających w kształcie wyniesionych przejść dla pieszych.

Przebudowa przedmiotowego chodnika drogi nie została umieszczona w budżecie na rok 2022.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania