Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

25/2022 - Zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Wierzbnica.

Numer: 172, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-08-11, data przekazania: 2022-08-12

W imieniu użytkowników drogi zwracam się z prośbą o podjęcie działań w sprawie poprawy bezpieczeństwa poprzez ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej 1032F z drogą powiatową 1033 F w miejscowości Wierzbnica.

Ustawienie wnioskowanego lustra jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, którzy wyjeżdżając z drogi powiatowej 1033 F (od strony Bonowa) mają ograniczoną widoczność z uwagi na ukształtowanie terenu. Problem dotyczy głównie sprzętu rolniczego.

Wnoszę o przeanalizowanie ww. stanu i poprawę bezpieczeństwa.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: z up. Starosty Główny Specjalista Wydziału Komunikacji

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2022-08-24

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 11.08.2022 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1032F z drogą powiatową nr 1033F w miejscowości Wierzbnica, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż tutejszy organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Pismo z dnia 09.09.2022 r.

Mając na uwadze Pana interpelację otrzymaną dnia 12.08.2022 r. w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1032F i 1033F w miejscowości Wierzbnica, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż pozytywnie opiniuję zaproponowaną przez Pana zmianę stałej organizacji ruch. Jednocześnie informuję, że wprowadzenie powyższej zmiany w stałej organizacji ruchu zostało już zlecone zarządcy drogi.

/pliki/powiatnowosolski/pliki/25_1_odp(1).pdf

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania