Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

39/2022 - Oczyszczenie chodnika i zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w Miłakowie.

Numer: 187, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-12-27, data przekazania: 2022-12-28

Interpelacja

W sprawie oczyszczenia chodnika oraz zabezpieczenie skrzynki elektrycznej przy drodze wojewódzkiej 333 (miejscowość Miłaków)

Dotyczy: stanu chodnika położonego wzdłuż DW 333 (Miłaków)

Chodnik w szczególności od skrzyżowania w miejscowości Miłaków w kierunku Nowego Miasteczka (rondo) w wielu miejscach pokryty jest chwastami co utrudnia poruszanie się zarówno pieszych jak i rowerzystów. Chwasty stanowią największe zagrożenie dla funkcjonalności chodnika, gdyż mogą poszerzać szczeliny pomiędzy poszczególnymi kostkami, a także powodować ubytki w materiale. Ponadto przerastająca obrzeża chodnika trawa i chwasty zmniejsza światło ciągu pieszego chodnika. Ponadto przy w/w chodniku znajduje się niezabezpieczona skrzynka - proszę o podjęcie działań w celu zabezpieczenia.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań lub skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

W tym miejscu znajdują się trzy fotografie opisanego miejsca.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2023-01-04

Zawiadomienie
Na podstawie art.65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego Nr 80/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. postanawia się: przekazać według właściwości interpelację złożoną przez Pana Grzegorza Zwarycza Radnego Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie chodnika położonego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 333 obręb Miłaków.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.65 § 1 Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie , jest niewłaściwy przekazuje je do organu właściwego. Wniesione podanie dotyczy drogi wojewódzkiej i  zgodnie z obowiązującymi przepisami do załatwienia sprawy właściwy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania