Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

41/2022 - Wody zalegające na skrzyżowaniu w Nowym Miasteczku.

Numer: 189, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2022-12-27, data przekazania: 2022-12-28

Interpelacja

W sprawie wody zalegająca na skrzyżowaniu w Nowym Miasteczku.

W związku z zalegającą wodą na jezdni proszę o podjęcie działań w celu usunięcia przeszkody na skrzyżowaniu w Nowym Miasteczku w ciągu drogi powiatowej 1435F z drogą wojewódzką 333. 

Uzasadnienie: W wyniku opadów deszczu na nawierzchni asfaltowej gromadzą się zastoiny wody. Zalegająca woda znajduje się w pobliżu przejścia dla pieszych oraz chodnika. Ponadto najechanie na kałużę destabilizuje auto oraz możliwość utraty panowania nad pojazdem, długotrwała obecność wody na styku asfaltu, umożliwia wodzie przenikanie do wewnątrz struktury wywołując w późniejszym czasie osłabienie nawierzchni.

W związku z powyższym zasadne wydaje się wskazane przygotowanie odprowadzenia wody opadowej. Proszę o podjęcie działań lub skierowanie sprawy do odpowiedniego organu.

W tym miejscu znajdują się dwie fotografie przedstawiające opisywane miejsce.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2023-01-04

Zawiadomienie
Na podstawie art.65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), oraz Uchwały Zarządu Powiatu Nowosolskiego Nr 80/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. postanawia się: przekazać według właściwości interpelację złożoną przez Pana Grzegorza Zwarycza Radnego Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie zalegającej wody na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 333 z drogą powiatową nr 1435F w miejscowości Nowe Miasteczko.

Uzasadnienie
Zgodnie z art.65 § 1 Kpa, jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie , jest niewłaściwy przekazuje je do organu właściwego. Wniesione podanie dotyczy skrzyżowania dróg i  zgodnie z obowiązującymi przepisami do załatwienia sprawy właściwy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania