Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

20/2020 - Naprawa pobocza drogi powiatowej 1433 S.

Numer: 60, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-07-15, data przekazania: 2020-07-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-07-24