Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

24/2020 - Stan techniczny chodnika przy drodze 2202F w Bytomiu Odrzańskim.

Numer: 64, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-07-28, data przekazania: 2020-07-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2020-07-31