Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

32/2020 - Montaż dodatkowych znaków kierunkowych przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Żabno.

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-22, data przekazania: 2020-09-23

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-09-24

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 22.09.2020 r. w sprawie montażu dodatkowych znaków kierunkowych przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Żabno, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych informuję, iż tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskania opinii.

Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem.

Uzupełnienie odpowiedzi

Mając na uwadze Pana interpelację z dnia 23.09.2020 r. w sprawie zamontowania dodatkowych znaków kierunkowych przy drodze powiatowej nr 1044F w miejscowości Nowe Żabno wskazujących dojazd do miejscowości Kożuchów poprzez miejscowość Drwalewice i Sokołów, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, że pozytywnie opiniuję zaproponowaną przez Pana zmianę stałej organizacji ruchu.

Jednocześnie informuję, iż Pański wniosek uzyskał również pozytywną opinię Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli oraz zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.

W związku z powyższym tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi o wprowadzenie w/w zmiany organizacji ruchu.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania