Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

32/2020 - Montaż dodatkowych znaków kierunkowych przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Żabno.

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2020-09-22, data przekazania: 2020-09-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2020-09-24