Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

5/2021 - Wyczyszczenie i regulacja koryta rzeczki Biała Woda.

Numer: 98, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2021-01-26, data przekazania: 2021-01-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu

Wydział merytoryczny: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, data odpowiedzi: 2021-02-05