Przejdź do treści

7/2024 dot. remontu drogi powiatowej 1014F Bielawy - granica województwa

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Starosta Nowosolski
 • Interpelujący: Marcin Kula
 • Data wpływu: 16-05-2024
 • Treść:

  Działając na podstawie art. 21 ust.9 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wnoszę interpelację w sprawie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1014F Bielawy - granica województwa.

  Konieczność remontu drogi ma w/w odcinku jest uzasadniona złym stanem technicznym drogi oraz podyktowania interwencjami mieszkańców.

  W 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli wykonał ostatnie prace naprawcze, które po 3-letnim okresie użytkowania drogi potrzebują powtórzenia. Równocześnie na odcinku, na którym nie zostały przeprowadzone wymagają realizacji.

  W związku z powyższym wnioskuję o remont tejże drogi poprzez uzupełnienie ubytków w jezdni frezowiną asfaltową.
   

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź

 • Odpowiadający: Starosta Nowosolski
 • Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg
 • Data odpowiedzi: 27-05-2024
 • Treść:

  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli informuje, że prace związane z wykonaniem naprawy odcinka drogi powiatowej nr 1014F Bielawy - granica województwa planowane są po pozyskaniu destruktu asfaltowego który zostanie wykorzystany do remontu drogi w II półroczu 2024. Roboty te będą wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

 • Załączniki do pobrania: