Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zorganizowanie spotkania na temat budowy obwodnicy Kożuchowa.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2019-01-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-17