Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Raport o stanie za 2023 rok po poprawkach (PDF, 1.08Mb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-13 projekt uchwały
2 opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej (PDF, 225.64Kb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-12 projekt uchwały
3 Mienie Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok (PDF, 6.91Mb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
4 wniosek o udzielenie absolutorium (PDF, 127.29Kb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
5 uchwala absolutorium (PDF, 257.42Kb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
6 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za 2023 r. (PDF, 8.70Mb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
7 2. WS SPZOZ Nowa Sól - sprawozdanie 4Q2023 (PDF, 6.45Mb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
8 uchwala zatwierdzenie sprawozdania (PDF, 235.69Kb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
9 opinia RIO o sprawozdaniu (PDF, 92.87Kb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
10 opinia Komisj Rewizyjnej do sprawozdania (PDF, 564.00Kb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
11 uchwala wotum zaufania (PDF, 219.38Kb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 projekt uchwały
12 Raport o stanie powiatu za 2023 rok (PDF, 1.98Mb)
III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji
2024-06-06 informacja
13 uchwala zmiany w budzecie autopoprawka (PDF, 587.23Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-23 projekt uchwały
14 sprawozdanie organizacje pozarzadowe_1 (PDF, 1.68Mb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-16 informacja
15 uchwala ustalenie liczby czlonkow komisji_1 (PDF, 230.87Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-16 projekt uchwały
16 uchwala skarga 3 (PDF, 270.07Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
17 uchwala skarga 2 (PDF, 315.88Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
18 uchwala rady rynku pracy do sprawozd PUP (PDF, 176.98Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 sprawozdanie
19 Sprawozdanie PUP za 2023 rok (PDF, 3.14Mb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 sprawozdanie
20 informacja PINB (PDF, 2.26Mb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 informacja
21 zal 10 PLAN DOCHODY I WYDATKI ZADANIA WŁASNE (PDF, 130.32Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
22 uchwala zmiany w budzecie (PDF, 988.76Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
23 uzasadnienie do uchwaly zmiany w budzecie (PDF, 256.07Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
24 zal 1 Dochody budzetowe (PDF, 111.78Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
25 zal 2 Wydatki budzetowe (PDF, 119.51Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
26 zal 3 Plan dochodow w 2024 roku (PDF, 177.38Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
27 zal 4 Plan dochodow biezacych Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok (PDF, 166.56Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
28 zal 5 Plan wydatkow w 2024 roku (PDF, 334.61Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
29 zal 6 Plan wydatkow biezacych w 2024 roku (PDF, 324.78Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
30 zal 7 Plan dotacji udzielanych z budzetu w 2024 roku (PDF, 121.41Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
31 zal 8 PLAN DOCHODY I WYDATKI ZADANIA ZLECONE (PDF, 237.38Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
32 zal 9 PLAN DOCHODY I WYDATKI RZAD POROZUMIENIA (PDF, 117.50Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
33 uchwala radni do komisji bezpieczenstwa (PDF, 248.42Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
34 uchwala powolanie komisji zdrowia (PDF, 289.02Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
35 uchwala powolanie komisji edukacji (PDF, 289.34Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
36 uchwala powolanie komisji gospodarki (PDF, 406.66Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
37 uchwala przewodniczacy komisji skarg (PDF, 220.18Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
38 uchwala powolanie komisji skarg (PDF, 276.97Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
39 uchwala przewodniczacy komisji rewizyjnej (PDF, 217.39Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały
40 uchwala powolanie komisji rewizyjnej (PDF, 271.41Kb)
II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego
2024-05-15 projekt uchwały