Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prace remontowe na drodze powiatowej nr 3425F.

Numer: 14, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2019-06-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2019-06-12